Електронни пътни знаци със сменяеми съобщения на “Автомагистрали“ ЕАД

застрашават пътната безопасност

 (Снимка ЕЦТП)

08 август 2021 г.

Електронни пътни знаци със сменяеми съобщения (VMS), ползвани от „Автомагистрали“ ЕАД, представляват потенциална опасност за тежки пътни инциденти.

Това става ясно от проверка на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), извършена в базата в Ихтиман на „Автомагистрали“ ЕАД. Замерванията са съгласувани и направени с разрешението на институцията.

Оказва се, че едната група електронни знаци, закупени от държавната фирма, покриват минималните европейски и национални изисквания, което е видно от надлежно поставена CE маркировка. И това ги прави подходящи за използването им за временна организация на движението и безопасното им приложение в обхвата на пътя.

 

Втората група обаче не отговаря на стандартите за яркост през светлата и тъмната част на денонощието. Установено бе, че заради това може да се получи т.нар. „фантом“ ефект и знакът да загуби частична или пълна четимост. Основна функционална характеристика на VMS е той да може да работи, както в светлата така и в тъмната част на денонощието, като преминаването от единия в другият режим трябва да става посредством сензори, напълно автоматично и без външна намеса на оператор. Това се прави с цел да не се заслепяват водачите през тъмната част на денонощието, ако знакът работи с твърде висока яркост, или той да се окаже абсолютно нечетим през деня, ако яркостта е твърде ниска. Проверката ни в базата в Ихтиман показа, че при втората група VMS липсват сензорите и заради това яркостта на светенето през нощта и през деня застрашава безопасността на движението.

 

Друго съществено нарушение на европейските нормативи е начинът на закрепване на електронните табла. Те са монтирани към конструкцията на специализираните МПС, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, с обикновени строителни планки, което е изключително опасно с оглед на това, че могат да причинят ПТП при рязко спиране на специализираното МПС. Това може да доведе до отделяне на VMS от конструкцията. По стандарт закрепването трябва да е посредством сертифицирани багажници и аксесоари към покривната част на специализираното МПС.

 

ЕЦТП е изпратил до фирма „Автомагистрали“ ЕАД и до МРРБ резултатите от проверката, които са подкрепени с богат снимков материал.

 

 

 

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies