ЕЦТП проучва видимостта към пътни знаци на АМ „Хемус“

 

Снимки (ЕЦТП)

25 март 2022 г.

Европейският център за транспортни политики извърши експеримент при симулирани условия в строящия се участък от АМ „Хемус“ при пътен възел Боаза. Изследването се извърши на ЛОТ 1 приблизително при км 88+500. Целта на това проучване беше да се докаже минималното разстояние на видимост на пътните знаци в метри, в зависимост от скоростта на движение. Експериментът бе проведен с изричното разрешение от страна на МРРБ и АПИ, за което ЕЦТП изказва благодарности!

 

Бяха тествани различни типоразмери пътни знаци с различен клас на светлоотразителност при различни скорости, за да се установи видимостта към тях. Експериментът се проведе и през деня, и по тъмно. До края на месец април ЕЦТП ще изготви доклад с резултатите от проучването и ще предложи конкретни промени в Наредба № 18 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътни знаци. За средата на месец май е планиран втори етап на проучването, като тогава ще се проверят различните класове фолиа на различни производители за това каква светлоотразителност осигуряват.

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies