ЕЦТП и експерти от Северна Македония инспектираха мястото на катастрофата на АМ "Струма"

 (Снимки ЕЦТП)

05 декември 2021 г.

Във връзка с тежкия пътно-транспортен инцидент, настъпил на 23 ноември 2021 година на АМ "Струма", при който в автобус загинаха 45 души, експерти на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) посетиха мястото заедно със специално поканени колеги от Република Северна Македония (РСМ).

 

Инспекцията бе извършена на 2 декември 2021 година, като инспекционният екип от РСМ включваше инж. Андон Петровски (Експерт–проектант с пълна проектантска правоспособност, Транспортно строителство) и инж. Ивица Стоилковски (Експерт–одитор по пътна безопасност, Транспортно строителство).

 

Двата екипа извършиха внимателен оглед на състоянието участъка от пътя, където настъпи фаталният инцидент. Бяха направени констатации за някои дефицити в обхвата на пътя, които застрашават безопасността както по българските, така и по македонските норми, но също и по европейските.

 

По-късно експертите проведоха съвместна работна среща, на която бяха обсъдени общи принципи на пътната безопасност за двете държави, някои различия, както и до каква степен се прилагат минималните европейски норми при проектирането и строителството на пътища в двете държави.

 

Договорено бе провеждането на работна среща с Камарата на архитектите и инженерите на РСМ, както и с Факултета по технически науки на университета "Майка Тереза" в Скопие. Краткосрочната цел е двата екипа съвместно да извършат инспекция по пътна безопасност на път I-6 Е871 и да се изведат общи препоръки за подобряване на пътната безопасност. Ще бъдат набелязани и конкретни мерки за това водачите да бъдат улеснени и по-лесно да разбират и възприемат организацията на движението в двете държави, когато пътуват от едната в другата.

 

В дългосрочен план ще се търси възможност за синхронизиране на мерките за управление на пътната безопасност с цел постигане на превенция с общи усилия и намаляване на жертвите и тежко ранените. Планира се и провеждането на съвместна конференция за български и македонски инженери, на която на експертно ниво да се обсъдят общите проблеми, иновациите и решения, целящи намаляването на пътно-транспортния травматизъм.

 

ЕЦТП прие македонската инженерна организация "24ИНГ", както и проф. д-р Оливера Петровска, инж. Андон Петровски, инж. Ивица Стоилковски и инж. Дарко Спасеновски за постоянни членове на организацията и представители на инспекционния екип на ЕЦТП.

Целта е да се насърчи обмяната на опит и добри практики, което е и сред препоръките на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

 

 

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies