ЕЦТП вече е асоцииран член на Европейската федерация на автошколите

30 юли 2022 г.

България вече е асоцииран член на Европейската федерация на автошколите (EFA) чрез Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Решението за членството на ЕЦТП е взето от Общото събрание на EFA. Европейската федерация на автошколите насърчава инициативи, водещи до подобряване на пътната безопасност, като членове са организации от 24 европейски страни.

 

Сред основните цели на EFA са:

 

- Хармонизиране на обучението и изпитите на автоинструкторите;

- Изготвяне и хармонизиране на учебни програми и образователни концепции за обучение на всички категории водачи;

- Изготвяне и хармонизиране на учебни програми за повишаване на квалификацията на всички категории водачи;

- Хармонизиране на обучението и изпитите на водачите;

- Хармонизиране на стандартите на изпитващите организации и изпитващите лица.

 

https://www.efa-eu.com/efa-eu-july-2022-newsletter/

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies