ЕЦТП с доклад за конфликтни кръстовища в Стара Загора

 (Снимки ЕЦТП)

19 февруари 2022 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) представи в Стара Загора доклад, съдържащ препоръки за подобряване на пътната безопасност в обхвата на шест кръстовища на територията на града. На срещата присъстваха представители на на общината, ОД на МВР, експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и медии.

 

Докладът е резултат от извършените през 2021 година много детайлни проверки на кръстовища в Стара Загора, за които е установено, че по-често възникват пътно-транспортни произшествия. През септември, когато в града инцидентите зачестиха, ЕЦТП пое ангажимент пред общината и пред обществеността в града да извърши тези детайлни проверки и да изготви списък с препоръки за подобряване на безопасността.

 

В следващите месеци ЕЦТП ще проследи дали препоръчаните мерки ще бъдат приложени и ще подпомогне усилията на общинската администрация за повишаване качеството на влаганите материали по отношение на пътните знаци и пътните маркировки.

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies