Инспекция на ЕЦТП на Северната скоростна тангента на София

 (Снимка ЕЦТП)

18 ноември 2021 г.

Инспекционният екип на ЕЦТП днес направи проверка на състоянието на пътната инфраструктура при отбивката от Северна Скоростна Тангента (ССТ) към с. Мрамор.

 

Тази отсечка поставя водачите в риск. Настояваме спешно да се вземат мерки от страна на стопанина на пътя Агенция "Пътна инфраструктура". В стремежа си да излъжат обществото, че полагат грижи, са поставили пътни знаци с възможно най-ниския клас на светлоотразителност RA1, при нормативното изискване от страна на Наредба №18 за клас фолио R3A/R3B заедно.

 

Настояваме за незабавното уволнение на директора на дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ".

Безхаберието и игнорирането на проблема ще доведат до смърт.

 

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies