Липсата на правила и контрол за конвоиране на тежки товари едва не уби две жени край Девня

 (Снимки ЕЦТП)

26 април 2022 г.

Бетонни плочи от предпазно съоръжение паднаха върху кола, след като то бе закачено от камион, превозващ багер, и две жени едва не загинаха.

Тежкият инцидент стана на пътя Девня - Суворово, когато камионът опитал да премине под съоръжението, което предпазва пътя от преминаваща над него въжена линия.

 

За късмет случаят се размина без жертви, но показа, че в България липсват добра нормативна уредба и адекватен контрол, отнасящи се за превозването на тежки и извънгабаритни товари.

Налична е само Наредба №11 на МРРБ, в която е записано, че е достатъчно конвой да извършва превозно средство, на което се поставят сигнализиращ буркан и знак А39 на метална конструкция с малки размери. Разрешителното за това действие се издава от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и би следвало да означава, че маршрутът за превоз на съответния товар е добре проучен, а процесът е максимално обезопасен.

 

Добрите практики в Европа са резултат от адекватна нормативна база, което включва много аспекти. Сред тях са превозване на тежки и извънгабаритни товари през нощта, създаване на временна организация на движението с помощта на видни отдалеч мобилни електронни пътни знаци, наличие на поне един конвоиращ автомобил, а в повечето случаи и на два - отпред и отзад.

 

След случая с инцидента край Девня ние от Европейския център за транспортни политики питаме:

1. Имал ли е водачът на камиона разрешително за превозване на багера, издадено от АПИ?

2. Ако е имал такова разрешително, това ли е бил указаният маршрут?

3. Ако е имал такова разрешително и това е бил указаният маршрут, дали е било обозначено наличието на съоръжение с височина, непозволяваща преминаването на камиона и неговия товар?

4. Спазил ли е водачът всички указания в евентуалното разрешително?

5. Не е ли време държавата в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) да влезе в ролята си и да извършва адекватен контрол при превоза на такива товари?

6. Каква е координацията между АПИ и ИААА по отношение на превоза на такива товари?

7. Не е ли време спешно и незабавно нормативната уредба в Република България да бъде преразгледана и поправена в съзвучие с добрите и адекватни европейски практики?

8. Кой ще носи отговорността за нанесените на двете жени емоционални, физически и материални щети, както и за материалните щети по пътната инфраструктура?

 

Правилният начин за транспортиране и конвоиране на тежки и извънгабаритни товари.

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies