Мисия

Управителен съвет

 

  • Намаляване на смъртността и пътно-транспортния травматизъм по пътищата чрез идентифициране на пропуски в системите за осигуряване на безопасността.
  •  Отстраняване на пропуски (инфраструктура, законодателство и т. н.) чрез компетентен анализ от професионалисти и чрез съдействие за предприемането на съответните мерки на база на този анализ.
  • Оценка на риска преди взимането на стратегически решения, свързани с подобряване на инфраструктурата, и за промени в законодателството.
  •  Насърчаване на иновативните идеи в различните видове транспорт.
  •  Извършване на професионални инспекции на места, на които са настъпили произшествия.
  •  Изработване на планове и стратегии, свързани с подобряване на инфраструктурата, касаеща безопасността в транспорта.
  •  Изграждане на партньорства между отговорните за обезпечаване на безопасна пътна система организации, европейски, правителствени, неправителствени, браншови, професионални, производствени предприятия, търговски дружества, производители на различни видове транспортни средства.

Милена

Вълкова

Зам. председател

Елиз

Несторов

Зам. председател

Симеон

Вълков

Член на УС

Емил

Янков

Член на УС

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies