ЕЦТП участва в измерване на пътна маркировка в Хърватия

 

Снимки (ЕЦТП)

10 март 2022 г.

Екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) посети Загреб, столицата на Хърватия, където се срещна с представители на Факултета по транспортни и трафик науки на Техническия университет. Обсъдени бяха възможностите за обмяна на опит и сътрудничество със „Завод за транспортна сигнализация“, единствената акредитирана лаборатория в Хърватия за измерване на пътни маркировки и пътни знаци.

 

 Бе извършена съвместна проверка за състоянието на пътната маркировка на автомагистрала в близост до Загреб. Екипът на ЕЦТП посети т. нар. „тъмна стая“ за измерване на светлоотразителността на пътните знаци и маркировките в лабораторни условия. Проф. Дарко Бабич, който е ръководител на катедрата по транспортни науки към Факултета по транспортни и трафик науки и управител на „Завод за транспортна сигнализация“ изрази готовност да посети България и съвместно с инспекционния екип на ЕЦТП да извършат контролни измервания на пътната маркировка по проблеми участъци от АМ „Тракия“. Предвижда се това да се случи още в края на месец май тази година.

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies