Продължава да се влошава качеството на новата маркировка на АМ "Тракия"

 (Снимка ЕЦТП)

Екип на ЕЦТП направи поредни измервания на пътната маркировка на АМ "Тракия" в ремонтирания 40-километров участък между Стара Загора и Чирпан. Припомняме, че наши експерти следят състоянието на маркировката от момента на полагането й.

 

Резултатите показват, че нивата на светлоотразителност продължават да падат и състоянието й се влошава. Освен измирването с рефлектометър, бяха взети проби и с микроскоп, като се установи, че на някой участъци 1/3 от стъклените перли вече са счупени, което прави маркировката негодна и опасна.

 

ЕЦТП многократно отправи питания към МРРБ за това кога маркировката ще бъде поправена. Бе поискана и информация за издадените от министерството фактури за изпълнението, но такава продължава да се отказва без ясен мотив.

 

Опасенията на експертите ни са, че в зимния период стойностите на светлоотразителност ще се влошат допълнително, което ще доведе до увеличение на риска от ПТП.

 

Настояваме за спешна гаранционна подмяна на маркировката в целия участък и за обективно разследване за това защо е допуснато да си полага маркировка, която не отговаря на нормативните изисквания. Настояваме и за това да се даде отговор на обществото защо министър Комитова отказва да предостави информация за това колко точно е струвала маркировката за 1 кв/м и дали има връзка с фирмата-изпълнител.

 

 

30 септември 2021 г.

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies