Налага се спешно разширяване на обхвата на ТОЛ системата

 (Снимка ЕЦТП)

01 юли 2021 г.

Тежкотоварни камиони рушат пътища, но не плащат такси

 

ТОЛ системата заработи през март 2020 година и няма съмнение, че е необходима и основополагаща за развитието на транспорта в България. Още повече, че наличието на такава система е нормална европейска практика.

 

Но през 2021 година с увеличаване на трафика по Републиканската пътна мрежа (РПМ) спрямо 2020-а стана очевидно, че обхватът на й не е достатъчен. Предходното българско правителство направи голям компромис, като намали почти двойно обхвата на пътищата, за които се изисква тежкотоварните МПС да заплащат такса. Това стана под натиска на браншовите организации и Съюза на превозвачите, като освен това беше намалена и началната такса.

 

Така в момента леките автомобили до 3,5 тона заплащат за абсолютно цялата РПМ. В същото време тежкотоварните плащат такса само за някои от пътищата, защото започнаха да избягват маршрутите в обхвата на системата. И в крайна сметка над половината от РПМ се използва от по-увреждащите, по-рушащите инфраструктурата превозни средства абсолютно безплатно. Подчертаваме, че това с пълна сила се отнася и за всички ТИР-ове и автобуси с чужда регистрация, които също на практика в голяма част използват инфраструктурата ни напълно безплатно.

 

Призоваваме настоящето правителство чрез ресурса, с който разполага, незабавно да увеличи обхвата на ТОЛ системата, както и да повиши началната такса за тежкотоварните превозни средства до първоначално планираната. По този начин ще се постигне справедливост спрямо всички ползватели на РПМ и ще се създаде възможност за генериране, съответно инвестиране, на повече средства за подобрения и рехабилитация на съществуващата пътна инфраструктура, както и за изграждане на нова.

 

 

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies