В Поликраище трябват спешни действия, а България не се справя с безопасността на пътя

 (Снимка ЕЦТП)

29 септември 2021 г.

На 17 септември екип от експерти на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) посети село Поликраище, през което преминава републикански път I-5, който е част от „Трансевропейската пътна мрежа“. Покана дойде от местни жители, които от 2009 година се опитват да накарат институциите да обърнат внимание на проблемите с интензивния трафик, вследствие на който местните дават жертви, камиони влизат в къщи, нивото на шума е несъвместимо с нормален живот, вибрациите са постоянни, а пътните инциденти ежедневие.

 

За важността на темата, чувствителността й и нуждата от взимане на спешни мерки говори и фактът единият от заснетите от ЕЦТП клипове на мястото е гледан над 585 000 пъти! (https://www.facebook.com/EUCTP/videos/612170259811993)

 

Проверката на място, осъществена от ЕЦТП показа, че за участък с дължина от около 2 км липсват повече от 30 пътни знака, касаещи предимството и реда за преминаване през кръстовище. Липсващите пътни знаци са животозастрашаващ дефицит. В този смисъл в село Поликраище България напълно се е провалила при прилагането на изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

 

Ето част от констатациите на експертите на ЕЦТП:

 

Неправилно се използват пътни знаци, определени да се поставят извън урбанизирани територии и селищни образувания. Други знаци са напълно закрити от растителност, която е видно, че не е почиствана от години.

Употребата на пътни знаци, там където не им е мястото, създава опасност от настъпване на пътен инцидент. Множеството пътни инциденти в селото доказват това.

Няма нито един пътен знак, който да покрива минималните изисквания на действащата нормативна уредба в България или ЕС.

Пътната маркировка е напълно изтрита. В близост до местното училище има пешеходна пътека, която не е обозначена правилно и освен, че маркировката е изтрита и невидима, липсват и задължителните пътни знаци Д17. По време на инспекцията при опит на експертите да я пресекат се установи, че никой не спира, защото тя просто не се вижда.

 

Състоянието на средствата за организация на движението (пътни знаци и пътна маркировка) говорят за системно неглижиране на проблемите, свързани с пътната безопасност. На територията на с. Поликраище трябва спешно да се изработи изцяло нов план за организация на движението, да се подновят пътните маркировки и да бъдат сменени пътните знаци. Необходимо е да се почисти растителността, която навлиза в обхвата на пътното платно. Освен това е необходимо да се направи внимателен анализ на рисковете и да се поставят средства, които ще гарантират безопасността на движението и участниците в него като се приложи подходът „Безопасна система“, препоръчан от ЕС в „Работен документ на службите на Комисията – Рамка за политиката на ЕС относно пътната безопасност за периода 2021-2030 г. – следващи стъпки към нулева смъртност“.

За път I-5 е необходимо да се полагат извънредни грижи за това средствата за организация на движението и състоянието на пътя да отговарят поне на минималните нормативни изисквания. В противен случай участниците в движението често ще допускат грешки и тези грешки в повечето случай ще бъдат свързани с тежки наранявания или смърт.

 

На прага на приближаващата зима е видно, че никой няма намерение да се погрижи за този път, който е един от най-натоварените в България и също така е един от най-смъртоносните. Липсата на адекватни мерки от страна на държавата са фатално закъснели и вероятността в Поликраище да се случи следващият „Айтос“ или „Своге“ са налице.

 

ЕЦТП е изготвил подробен доклад, включващ и снимки, относно дефицитите в пътната инфраструктура в село Поликраище, както и изводи и препоръки за решаване на пробемите. При интерес от държавни институции или медии, имаме готовност да го предоставим.

 

 

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies