Динамиката в авиацията в световен мащаб е подвластна на много външни фактори, какъвто се оказа и пандемията от covid-19. Гъвкавите решения, иновациите, насърчаването на инициативите на млади компании са във фокуса на Европейския център за транспортни политики.

© European Center for Transport Policies