МИСИЯ

  • Намаляване на смъртността и пътно-транспортния травматизъм по пътищата чрез идентифициране на пропуски в системите за осигуряване на безопасността.
  • Отстраняване на пропуски (инфраструктура, законодателство и т. н.) чрез компетентен анализ от професионалисти и чрез съдействие за предприемането на съответните мерки на база на този анализ.
  • Оценка на риска преди взимането на стратегически решения, свързани с подобряване на инфраструктурата, и за промени в законодателството.
  • Насърчаване на иновативните идеи в различните видове транспорт.
  • Извършване на професионални инспекции на места, на които са настъпили произшествия.
  • Изработване на планове и стратегии, свързани с подобряване на инфраструктурата, касаеща безопасността в транспорта.
  • Изграждане на партньорства между отговорните за обезпечаване на безопасна пътна система организации, европейски, правителствени, неправителствени, браншови, професионални, производствени предприятия, търговски дружества, производители на различни видове транспортни средства.

© European Center for Transport Policies