Мисия

  • Намаляване на смъртността и пътно-транспортния травматизъм по пътищата чрез идентифициране на пропуски в системите за осигуряване на безопасността.
  • Отстраняване на пропуски (инфраструктура, законодателство и т. н.) чрез компетентен анализ от професионалисти и чрез съдействие за предприемането на съответните мерки на база на този анализ.
  • Оценка на риска преди взимането на стратегически решения, свързани с подобряване на инфраструктурата, и за промени в законодателството.
  • Насърчаване на иновативните идеи в различните видове транспорт.
  • Извършване на професионални инспекции на места, на които са настъпили произшествия.
  • Изработване на планове и стратегии, свързани с подобряване на инфраструктурата, касаеща безопасността в транспорта.
  • Изграждане на партньорства между отговорните за обезпечаване на безопасна пътна система организации, европейски, правителствени, неправителствени, браншови, професионални, производствени предприятия, търговски дружества, производители на различни видове транспортни средства.

Управителен съвет

Диана Русинова
Председател на Управителния съвет
Милена Вълкова
Зам. председател и член на Управителния съвет
Емилия Младенова
Зам. председател и член на Управителния съвет
Елиз Несторов
Зам. председател и член на Управителния съвет
Симеон Вълков
Член на Управителния съвет
Теодор Атанасов
Член на Управителния съвет
Емил Янков
Зам. председател и член на Управителния съвет
Кирил Драганов
Член на Управителния съвет
Адв. Георги Веселинов
Зам. председател и член на Управителния съвет