Вярваме, че жп транспортът е не само алтернатива, особено по отношение на товарните превози, но и област с огромни реверви за бъдещо развитие в България и Европа. Откриването на проблеми, работата по решаването им, както и внедряването на модерни технологии в тази сфера също са във фокуса на работа на Европейския център за транспортни политики.

© European Center for Transport Policies