Председател

 

Диана Русинова

 

 

Заместник-председатели

 

Адв. Георги Веселинов - Правни въпроси и синхронизиране на политики

Елиз Несторов - Международно сътрудничество

Милена Вълкова - Връзки с обществеността и дигитализация

 

 

Членове

 

Адв. Димитър Серев

Емилия Младенова

Симеон Вълков

Емил Янков

 

© European Center for Transport Policies