ЕКСПЕРТИ

Европейски център за транспортни политики е професионална организация, в която членуват опитни експерти от почти всички сфери засягащи транспорта.

Направление инфраструктура и пътна безопасност

Диана Русинова

 

Главен експерт – инспекции по пътна безопасност

Инж. Марин Желев

 

Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност

Транспортно строителство

Инж. Димитър Кирилов

 

Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност

Транспортно строителство

Инж. Илия Запрянов

 

Експерт – одитор по пътна безопасност

Транспортно строителство

Инж. Ивица Стоилковски

 

Експерт – одитор по пътна безопасност

Транспортно строителство

Инж. Андон Петровски

 

Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност

Транспортно строителство

 

Инж. Георги Георгиев

 

Експерт – инспекции по пътна безопасност

Проверка на пътни знаци с променящо се съдържание

Инж. Иван Павлов

 

Експерт – инспекции по пътна безопасност

Теодор Атанасов

 

Експерт – инспекции по пътна безопасност

Проверка на пътни знаци и пътна маркировка

Инж. Андря Новакович

 

Експерт – инспекции по пътна безопасност

Проверка на пътни знаци и пътна маркировка

Ивайло Желязков

 

Експерт - иновации пътна безопасност

Дарко Спасеновски

 

Експерт – одитор по пътна безопасност

Транспортно строителство

Проф. Д-р Оливера Петровска

 

 Експерт – одитор по пътна безопасност

Транспортно строителство

Проф. д-р Дарко Бабич

 

 Главен експерт - инспекция на пътната сигнализация

Инж. Дарио Бабич

 

 Експерт - инспекция на пътната сигнализация

Инж. Марио Фиолич

 

Експерт - инспекция на пътната сигнализация

Инж. Кирил Викторов

 

Експерт - обследване на пътната инфраструктура

Направление въздухоплаване и авиация

Емилия Младенова

 

Главен експерт – авиационни политики

Управление на авиационната индустрия

Иван Дочев

 

Експерт – авиационна сигурност

Управление на авиационната индустрия

Милен Бранков

 

Експерт – авиационна сигурност

Управление на сигурността на наземните процеси

Димитър Личев

 

Експерт –авиационна сигурност

Управление на сигурността на наземните процеси

Направление екология и зелен транспорт

Емил Янков

 

Главен експерт – зелен транспорт

Производство на екологични превозни средства

Иван Качаунов

 

Експерт – зелен транспорт

Производство на екологични превозни средства

Калоян Желев

 

Експерт – политики за екологичен транспорт

Направление железопътен транспорт

Инж. Владимир Попов

 

Главен експерт - проектант с пълна проектантска правоспособност

Транспортно строителство

Анита Милошев

 

Експерт – управление на железопътен транспорт

Направление транспортни политики и правни въпроси

Адв. Мария Янева

 

Главен Експерт – правни въпроси, европейско право

Адв. Георги Веселинов

 

Експерт – правни въпроси, европейско и международно право

Адв. Явор Симеонов

 

Експерт – защита на правата на пострадали при пътни инциденти

Направление транспортни политики

Проф. Олег Асенов

 

Главен експерт – иновации в транспорта

Почетен член

Акоп Пештималджян

 

Главен експерт по сигурността

Ангел Попов

 

Експерт – управление и контрол на процесите в транспорта

Ангел Михайлов

 

Експерт – финансово управление на спедиторската дейност

Мартин Милушев

 

Експерт – поведение на водача

 

Владимир Христовски

 

Експерт идентифициране и управление на проблеми в транспортната инфраструктура

Георги Попов

 

Експерт продукти и

иновации за пътна

безопасност

Доц. д-р Георги Балабанов

 

 Експерт дигитализация и математическо моделиране в транспорта

Владимир Василев

 

Експерт - обучение, изпити и придобиване на правоспособност на кандидати за водачи на МПС и правоспособни водачи

Кирил Драганов

 

Експерт – международен транспорт и спедиция

Йордан Тодоров

 

Eксперт поведение на водача

 Д-Р Калин Гроздев

 

Eксперт по поведенческа психология

© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies
© European Center for Transport Policies