Георги Веселинов

Зам. председател и член на управителния съвет