Инспекции, експертизи и становища

Доклад относно: изследване на пътните условия при кръстовището на РП II-29 и ул. "Добруджа", гр. Аксаково, област Варна

Сигнал относно: дефицити в организацията на движението на ул. "Ген. Гурко", гр. София

Доклад относно: управляеми пътни знаци преди тунел Витиня

Доклад относно: данни относно движението на автомобили в град Пловдив съобразно тяхната екологична група и вид гориво

Доклад: визуална проверка на състоянието на новоремонтиран подлез-тунел в гр. София кв. Люлин

Предложение: относно въвеждане на нова организация на движението на опасно кръстовище в гр. София

Доклад относно: идентифицирани проблеми и нарушения при организацията на движението в гр. Банско с пътни знаци

Доклад относно: състоянието на пътните знаци, поставени в обхвата на пътя на път I-4 (гр. София-гр. Варна, преди гр. Търговище) от отбивка при с. Пролаз приблизително при км 219+600 до отбивка за с. Разбойна, приблизително при км 228+300

Доклад относно: сигнал във връзка с опасното състояние на „Северна скоростна тангента“ Е-80 (А6) и Софийски околовръстен път (СОП) II-18 (северна дъга)