Мисия

  • Намаляване на смъртността и пътно-транспортния травматизъм по пътищата чрез идентифициране на пропуски в системите за осигуряване на безопасността.
  • Отстраняване на пропуски (инфраструктура, законодателство и т. н.) чрез компетентен анализ от професионалисти и чрез съдействие за предприемането на съответните мерки на база на този анализ.
  • Оценка на риска преди взимането на стратегически решения, свързани с подобряване на инфраструктурата, и за промени в законодателството.
  • Насърчаване на иновативните идеи в различните видове транспорт.
  • Извършване на професионални инспекции на места, на които са настъпили произшествия.
  • Изработване на планове и стратегии, свързани с подобряване на инфраструктурата, касаеща безопасността в транспорта.
  • Изграждане на партньорства между отговорните за обезпечаване на безопасна пътна система организации, европейски, правителствени, неправителствени, браншови, професионални, производствени предприятия, търговски дружества, производители на различни видове транспортни средства.

Ръководство на сдружението

Диана Русинова
Председател на Сдружението и член на УС
Иван Влъчков
Главен секретар на Сдружението

Управителен съвет

Емилия Младенова
Зам. председател и член на управителния съвет
Елиз Несторов
Зам. председател и член на управителния съвет
Георги Веселинов
Зам. председател и член на управителния съвет
Кирил Драганов
Член на управителния съвет
Мартин Милушев
Член на управителния съвет
Милена Вълкова
Член на управителния съвет
Теодор Атанасов
Член на управителния съвет

Контролна комисия

Ангел Михайлов
Член на контролната комисия
Борислав-Максимилиян Стоименов
Член на контролната комисия
Ангел Попов
Член на контролната комисия