Диана Русинова

Председател на Сдружението и член на УС

Диана Русинова е опитен лидер, експерт и иноватор в управлението на транспортния риск и превенцията на наранявания и загинали при пътнотранспортни произшествия. Като основател и председател на Европейския център за транспортни политики, нейните цели включват целенасочени инспекции за пътна безопасност, използване на научен подход при определяне на причините за загиналите при пътнотранспортни произшествия, предоставяне на независими разследвания и оценки на пътната безопасност.

 

Г-жа Русинова е призната от европейски и български държавни институции за изключителния й ангажимент за намиране на нови методи за допълнително подобряване на безопасността и ефективността на транспортната инфраструктура в световен мащаб. Усилиятана г-жа Русинова  за подобряване на пътната безопасност на национално и европейско ниво чрез инспекции и оценката на пътната безопасност водят началото си още от периода когато тя е била изпълнителен директор на "Агенция за трансспортни проучвания и прогнози" в периода от 2009 г. до 2012 г. В този пероид  тя администрира на всички текущи проекти проекти на организацията, свързани с управлението на транспорта.

 

През 2017 г. г-жа Русинова става учредител и член на "Институт за пътна безопасност", неправителствена организация бореща се за подобряване на безопасността по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм на национално ниво. В периода от 2017 г. до 2020 г. организацията е една от основните работещи в тази сфера. 

 

През 2018 г. Диана Русинова е ръководител на специализиран екип към "Института за пътна безапоснаст" и под нейно ръководство в България се провежда първата целенасочена инспекция по пътна безопасност в зоната на инцидент с множество загинали и ранени (пътен инцидент с автобус на път II-16 до гр. Своге). 

 

През 2019 г. г-жа Русинова става ръководител и автор в последствие на два специализирани доклада представляващи целенасочена инспекция по пътна безопасност в зоната на инциденти със загинали и ранени (катастрофа на път I-5 край с. Загорско, област Кърджали и пътен инцидент с шестима загинали на път I-5 в близост до гр. Крън, област Стара Загора). По този начин на практика Диана Русинова се превръща в пионер при въвеждането на независимите проверки и целенасочени инспекции по пътна безопасност.

 

В периода след 2020 г. г-жа Русинова е автор на множество, статии, проучвания, изследвания, проверки, публикации, интервюта, , отнасящи се до проблемите на пътната безопасност. Диана Русинова е и първият председател на управителния съвет на ЕЦТП, а след трансформацията на организацията е и първият председател на сдружението. Под нейното ръководство организацията се превърна във важен фактор при формирането на политики в транспорта, като за период от по-малко три години Европейският център стана една от водещите организации при формирането на националната политика в сферата на транспорта.