експерти

Европейският център за транспортни политики е професионална организация, в която членуват опитни експерти от почти всички сфери засягащи транспорта. Нашите експерти са ангажирани с това да осигуряват помощ и подкрепа при прилагането на транспортни политики. Ние също така участваме в различни акции организирани, в това число, и от държавни институции, като инспекции по пътна безопасност или обследване на пътната инфраструктура при пътно транспортни произшествия. В екипа ни участват както експерти от сферата на медиите, така и инженери и доказани експерти в сферата на транспортните политики. Ние се отзоваваме на сигнали на граждани за проблеми свързани с инфраструктурата. Провеждаме обучения свързани с транспорта и безопасността на общини и институции. Всеки дееспособен гражданин, навършил осемнадесет години може да се присъедини към екипа ни като доброволец или експерт.

Направление инфраструктура и пътна безопасност
Диана Русинова
Главен експерт – инспекции по пътна безопасност
Инж. Димитър Кирилов
Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност Транспортно строителство
Инж. Марин Желев
Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност Транспортно строителство
Инж. Илия Запрянов
Експерт – одитор по пътна безопасност Транспортно строителство
Инж. Андон Петровски
Експерт – проектант с пълна проектантска правоспособност Транспортно строителство
Инж. Ивица Стоилковски
Експерт – одитор по пътна безопасност
Теодор Атанасов
Експерт – инспекции по пътна безопасност Проверка на пътни знаци и пътна маркировка
Инж. Андря Новакович
Експерт – инспекции по пътна безопасност Проверка на пътни знаци и пътна маркировка
Ивайло Желязков
Експерт - иновации пътна безопасност
Иван Влъчков
Експерт поведение на водачите
Инж. Дарио Бабич
Експерт - инспекция на пътната сигнализация
Инж. Марио Фиолич
Експерт - инспекция на пътната сигнализация
Проф. д-р Дарко Бабич
Главен експерт - инспекция на пътната сигнализация
Проф. д-р Оливера Петровска
Експерт – одитор по пътна безопасност Транспортно строителство
Борислав Стоименов
Експерт – инспекция по пътна безопасност
Валери Тодоров
Експерт – инспекция по пътна безопасност
Тодор Михайлов
Експерт – инспекция по пътна безопасност
Тодор Чонов
Експерт – транспорт и пътна безопасност
Инж. Дарко Спасеновски
Експерт - одитор по пътна безопасност
Направление въздухоплаване и авиация
Емилия Младенова
Главен експерт – авиационни политики Управление на авиационната индустрия
Иван Дочев
Експерт – авиационна сигурност Управление на авиационната индустрия
Стефан Марков
Експерт – Авиоинженер
инж. Орлин Делчев
Експерт - Пилот инструктор
Евгени Русев
Експерт по сигурността в авиацията
Димитър Личев
Експерт –авиационна сигурност Управление на сигурността на наземните процеси
Милен Бранков
Експерт –авиационна сигурност Управление на сигурността на наземните процеси
Направление екология и зелен транспорт
Емил Янков
Главен експерт – зелен транспорт Производство на екологични превозни средства
Иван Качаунов
Експерт – зелен транспорт Производство на екологични превозни средства
Калоян Желев
Експерт – политики за екологичен транспорт
Направление железопътен транспорт
Анита Милошев
Експерт – управление на железопътен транспорт
Инж. Владимир Попов
Главен експерт - проектант с пълна проектантска правоспособност Транспортно строителство
Направление транспортни политики и правни въпроси
Адв. Мария Янева
Главен Експерт – правни въпроси, европейско право
Адв. Явор Симеонов
Експерт – защита на правата на пострадали при пътни инциденти
Адв. Георги Веселинов
Експерт – правни въпроси, европейско и международно право
Направление транспортни политики
Проф. Олег Асенов
Главен експерт – иновации в транспорта Почетен член
Акоп Пештималджян
Главен експерт по сигурността
инж. Ангел Попов
Експерт – управление и контрол на процесите в транспорта
Ангел Михайлов
Експерт – финансово управление на спедиторската дейност
Мартин Милушев
Експерт – поведение на водача
Владимир Василев
Експерт - обучение, изпити и придобиване на правоспособност на кандидати за водачи на МПС и правоспособни водачи
Доц. д-р Георги Балабанов
Експерт дигитализация и математическо моделиране в транспорта
Владимир Христовски
Експерт идентифициране и управление на проблеми в транспортната инфраструктура
Кирил Драганов
Експерт – международен транспорт и спедиция
Йордан Тодоров
Eксперт поведение на водача
Д-Р Калин Гроздев
Eксперт по психиатрия и психология
Красимир Терзиев
Експерт по сателитни комуникации и технологии
Иван Янев
Експерт по заснемане и визуализация на дефицитите в транспорта
Марк Казаков
Експерт - дигитализация и управление на информацията
Георги Попов
Експерт продукти и иновации за пътна безопасност
Елиз Несторов
Експерт международно сътрудничество
Милена Вълкова
Експерт медии и комуникация
Бойко Благоев
Експерт по сигурността на инфоструктурата
Яна Топалова
Експерт по eвропейски въпроси и международни автомобилни превози
Ивайло Крушев
Експерт - Безопасност на движението по пътищата
Янаки Янакиев
Експерт - Транспортни политики
Владимир Костов
Експерт - Управление и планиране на воден транспорт
Милен Стоянов
Експерт - Експлоатация и поддръжка на автомобилите
Инж. Снежан Иванчев
Експерт - Иновации в пътно-транспортното строителство
Любомир Стоилов
Експерт - Проверка на техническото състояние на автомобилите
Тодор Илиев
Експерт - Проверка на техническото състояние на автомобилите
Ивайло Величков
Експерт - Проверка на техническото състояние на автомобилите
Григор Костантинов
Експерт – поведение на водача