Инспекции, експертизи и становища

Визуален оглед чрез посещение на място и на кръстовището при бул. „Симеон Велики“ – гр. Шумен

Становище относно порект: Модернизация на път I-8 „Калотина-п.в. Храбърско“ от км 15+500 до м 30+170 и етапна връзка

Доклад относно извършена проверка на състоянието на съоръженията за въвеждане на временна организация на движението на АМ „Хемус“ при тунел „Ечемишка“ (северна тръба)

Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в обхвата на кръстовища с концентрация на пътно транспортни произшествия на територията на гр. Стара Загора

Доклад във връзка с получени три броя сигнали за нередности свързани с организацията на движението в гр. Шумен

Проверка на светлоотразителността на пътната маркировка на път I-1 Перник- София

Визуален оглед чрез посещение на място и дистанционно заснемане на пътните условия пътен възел „Западна дъга - Северната скоростна тангента“ (отбивка за с. Мрамор)

Незаконосъобразна организация на движението на път I-2 от км 132+235 до км 133+420

Извършена проверка на ограничителните системи в обхвата на АМ „Тракия” между км 160+000 до км 208+000 и установени нередности