Инспекции, експертизи и становища

Визуален оглед чрез посещение на място и дистанционно заснемане на пътните условия пътен възел „Западна дъга - Северната скоростна тангента“ (отбивка за с. Мрамор)

Незаконосъобразна организация на движението на път I-2 от км 132+235 до км 133+420

Извършена проверка на ограничителните системи в обхвата на АМ „Тракия” между км 160+000 до км 208+000 и установени нередности

Визуален оглед чрез посещение на място и оглед на пътните условия на ремонтиран път III-1004

Визуален оглед на пътните условия на път I-5 от км 88+200 до км 89+900 с цел установяване на дефицити в организацията на движението, застрашаващи пътната безопасност

Доклад относно: Проблеми свързани със средствата за организация на движението на територията на община Велико Търново

Доклад относно: опасен участък от път I-9 в област Варна, община Аврен

Доклад относно: Състояние на пътните знаци на територията на гр. Балчик слез замерване със специализирана техника от представители на (ЕЦТП)

Доклад относно: наводняване на пътното платно във връзка с проблеми на отводнителните окопи на път III-8001 в с. Калотина преди мост над река Нишава