Кирил Драганов

Член на управителния съвет

Кирил Драганов e член и експерт към Европейски център за транспортни политики от декември 2021 г. В професионален план той се занимава с издателска, консултантска и проектантска дейност, внос на стоки, търговия, услуги и др. След като заминава за Ирландия, започва работа в сферата на транспорта и логистиката.

 

Г-н Драганов е бакалавър по специалността Технологии и управление в транспорта, като е завършил Русенския университет. Член е на Института на вътрешните одитори в България.

 

В момента работи в производствена компания като експерт морска логистика. Занимава се с анализ, оценка и определяне на стратегии /краткосрочни и средносрочни/, консултиране и проектиране на транспортно-логистични решения.

 

В работа си Кирил Драганов често се сблъсква с казуси, свързани с пакета Мобилност на ЕС, като проблеми на конкурентоспособността на спедиторските фирми от държави членки.

 

Неговият опит и познанията му в сферата на транспорта, логистиката и спедицията на международни пратки и товари са от изключителна полза за развитието на Европейски център за транспортни политики, а докладите и анализите, които изготвя, са съществени както на национално, така и европейско ниво.