Какви са белите следи в небето? И защо в самолети слагат бидони вместо седалки?

(Снимки ЕЦТП)
28 септември 2023

Още за сигурността в авиацията и т. нар. Кемтрейлс

 

Нека започнем с това, че авиацията във всичките си форми е най-регулираната човешка дейност изобщо и компромис с безопасността и сигурността в тази сфера е напълно изключен.

 

И когато става дума за дефиниране на „безопасност“ и „сигурност“, трябва да се има предвид следното:

  • Безопасността има отношение към проектирането, производството, експлоатацията и техническата поддръжка на въздухоплавателните средства;

  • Сигурността по регламент ЕС 300/2008 на Европейския парламент и Съвета представлява: „Комбинация от човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване“.

 

Двете понятия са достатъчно изчерпателни и представляват солидна основа, върху която се градят останалите елементи от авиационната система. Обхватът на авиационната сигурност не се изчерпва с гореспоменатото, дори напротив, съществуват следните четири групи подсистеми за успешното обезпечаване на авиационната сигурност и изобразено изглеждат така:

 

                                                      

 

 

Но както във всяка човешка дейност, и в авиационната практика има детайли, които остават незабележими за обществото, а те са от решаващо значение за постигане на високото ниво на сигурност и безопасност. В същото време популярни стават необосновани теории, които често са чиста проба спекулации.

 

Едно от най-обсъжданите теми по света и особено у нас, е свързана с белите следи в небето. В България едни безрезервно вярват, че злонамерени представители на световния елит тровят хората за собствена изгода и материална облага, а други, че подобно явление е безобидно и най-вече има логично и смислено обяснение. Първите са около една четвърт от българите, а вторите са значително по-информираните.

 

Конспиративна теория или кондензационни следи?

 

Вариантът е само един!

 

Всички са виждали белите следи в небето, които остават след прелитане на въздухоплавателни средства. Някои групи от хора, основно привърженици на конспиративните теории, разпознават това явление като „кемтрейлс“, или казано на чист български език - умишлено разпръскване на химични или биологични агенти от прелитащия въздушен трафик. Теорията нашумява през 90-те години на 20-ти век именно с появата на интернет (случайност?) и насажда разнопосочни мнения по тематиката в глобален план.

 

Ето го научното обяснение

 

Въздухоплавателните средства, изпълняващи полети на големи височини, обикновено използват енергия, доставена от силовата установка (двигателите) на летателната техника и така преодоляват земното притегляне и челното съпротивление по време на полет. Тази енергия се получава от гориво-въздушна смес и последващото й изгаряне в газовите камери на турбореактивните двигатели, като след това се отделят отработени газове и забележете – вода.

 

Т.е. налице е постъпване на водни капчици от соплата на самолета към атмосферата и в частност в тропосферата (най-близкия до земната повърхност атмосферен слой), където температурите са -50о, дори -60о по Целзий, а височините в порядъка на 10-12 000 м. над морското равнище. При тези условия изходящата водна пара мигновено се превръща в ледени кристали, като така всъщност се получават ивичести облачни образувания, или иначе казано - белите кондензационни следи след прелетяло въздухоплавателно средство.

 

И някои хора се питат: „Как така един ден изчезват мигновено, а в друг ден се наблюдават с часове?“ Отговорът - изключителната динамика на ветровете и най- вече заради влажността на въздуха в локалните участъци въздушна маса.

С други думи се наблюдават въздушни участъци с разлика във влажността, което се явява и основната причина за задържането или разсейването на инверсионните следи.

 

Съмнителните фотографии от вътрешността на самолета - бидони с отровни агенти или чиста проба безопасност

 

Конспиративните теории са отличници на тема „как да се изкриви съдържанието“ на снимков, видео или текстови материал по дадена тема с цел да се внушат определени разбирания и възприятия у публиката. Пощада няма и за разглежданото в статията явление, дори напротив! На една от снимките, които показваме, ясно се вижда, че липсват пътническите седалки и на тяхно място са монтирани кръгли бидони, еднакви по обем.

 

Подобни съдове, монтирани на борда на самолета, изпълняват една много съществена и важна функция, а резултатите от изпълнението на полет с такъв товар се проявяват напред във времето. Не, не става дума за системно и умишлено тровене на населението, а за съвсем друго. Всъщност съдържанието на този ценен за безопасността товар е, забележете, отново вода. Другото му наименование е воден баласт и изпълнява ролята на тежест при изпитанията и експлоатацията на въздухоплавателни средства. С други думи, водният баласт имитира натоварен с пътници самолет и как това се отразява на неговото поведение по време на различните етапи на полета. Често в авиационната практика се използва и пясъчен баласт за уравновесяване на въздухоплавателното средство преди полет, като обичайно той се намира в някое от багажните отделения.                                                           

 

И дума не може да става за таен заговор срещу човечеството при вида на подобни снимки, защото авиацията е изключително прагматична сама по себе си и излишни разходи без конкретен краен резултат не се реализират. Между другото изхвърлените в атмосферата отровни газове от един средностатистически нов автомобил на човеко-километър изминато разстояние са в пъти повече от тези, изхвърлени от въздухоплавателно средство за същото изминато разстояние.

 

                                                       

 

 

В заключение

 

Белите ивици, които виждаме почти всеки ден в небето, не са резултат от злоумишлен таен заговор срещу някого или нещо, а естествена реакция при изхвърлянето на отработени газове в атмосферата от турбореактивните самолетни двигатели. Самите бели черти представляват водни пари, мигновено превърнали се в ледени кристали. Явлението се наблюдава поради условията на атмосферния слой тропосфера - голяма надморска височина, температура на въздуха и движение на въздушните маси. Дали белите линии ще останат видими с часове или ще изчезнат в рамките на няколко секунди, зависи от локалните колебания на земната атмосфера, там където е прелетяла летателната техника.   Кръглите съдове, приличащи на бидони, натоварени на борда на самолетите, имат отношение единствено към безопасността на полета, т.е. към производството, изпитването и експлоатацията на авиационна техника. Съдържат вода и повишават значително теглото на самолета, като така се добива жизненоважна информация за поведението на летателните апарати по време на всеки етап от полета.

 

Това е съвсем малка част от общите факти и принципи, свързани със съвременното гражданско въздухоплаване. Затова в следващи материали в рубриката ни „Фокус“ ще публикуваме както обща, така и конкретна, а също и много интересна информация за авиацията, включваща детайли, благодарение на които тя е толкова привлекателна и загадъчна, но в същото време е и най-сигурният транспорт.

 

Автор Димитър Личев