Дали ниската скорост на шофиране не е по-опасна от високата?

(Снимки ЕЦТП)
10 януари 2023

По време на обучението ни за водачи на пътни превозни средства един от акцентите са опасностите, възникващи при шофиране с висока скорост. За това автоинструкторите напомнят във всеки етап на курса, наблягайки на последствията - катастрофи, наранявания, смъртни случаи, наказания и т.н. В същото време обаче твърде малко се обсъждат проблемите, които може да възникнат на пътя при шофиране с ниска скорост.

 

Санкции и за движещите се бавно

 

Факт е, че е по-малка вероятността бавно  движещите се да предизвикат пътен инцидент, но е факт също, че техните действия може неволно да станат причина за такъв. И практиката го доказва. Затова и в някои страни от ЕС шофиращ под ограничението за скорост, може да бъде спрян за нарушение на правилата за движение. Пример е Франция, където в Code de la Route се посочва, че не трябва да „нарушавате нормалното движението на превозните средства чрез шофиране необичайно бавно без основателна причина“.

 

Там се счита за нарушение на закона, ако се движим с по-малко от 80 км/ч в бързата лента на магистрала при нормални условия. Освен това, също както и в България, е забранено да се шофира в средната или крайната лява лента, освен ако няма превозно средство, което да блокира дясната (по-бавна) лента. Глобата за това нарушение във Франция е 35 евро, без да се отнемат точки.

 

В Обединеното кралство има наказание от глоба с фиш, ако прекалено бавното шофиране води до блокиране на движението или създава опасност на пътя. Отскоро там е въведена и нова категория нарушение „престой в средна лента“. Въпреки че в законите на повечето страни членки на ЕС реално не се използва точната фраза „прекалено бавно шофиране“, обикновено този навик се описва като неспазване на правилата за движение. Обичайно правоприлагащите органи разрешават на автомобилите да се движат бавно в лявата пътна лента и санкционират само водачите, които шофират твърде бавно в другите ленти. Ако обаче даден автомобил е толкова бавен, че принуждава цялото движение да се приближава към него с опасна скорост, това мое да сже превърне в предпоставка за настъпването на пътен инцидент. И реалната причина за това ще е именно ниската скорост на посочения автомобил.

 

В България съгласно действащия Закон за движението по пътищата пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна. Когато автомагистралата има три и повече пътни ленти за движение в една посока, на водачите на автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона, както и на водачите на състави от пътни превозни средства, чиято обща дължина, включително и товарът, е повече от 7 метра, е разрешено да се движат само в най-дясната и в съседната на нея пътна лента. Навлизането и движението по другите ленти е забранено, включително и при изпреварване. Наказва се с глоба в размер 150 лв.: който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението; 

 

Опасности

 

Макар да не са толкова очевидни като рисковете при превишаване на скоростта, рисковете съществуват и при прекалено бавното шофиране. Ето някои от тях:

 

* Блокиране на платна и възпрепятстване на движението. Например, ако това се случва в лявата лента, която е за изпреварване, ще повлияе отрицателно на другите да се движат плавно;

* Има причини за поставяне на ограниченията за скорост, защото практиката е показала, че чрез шофиране около определената се постига хомогенност на трафика. И всяка промяна може да доведе до опасни действия - внезапно и рязко спиране, екстремно намаляване на скоростта, смяна на лентата, например преминаване отдясно вместо през платното за изпреварване. И причина за всичко това може да бъде и бавно движещо се пътно превозно средство.

* За поведението на тези водачи има различни обяснения - неопитност (при младите), разсейване (ако са погълнати от нещо друго), влошено зрение и бавни реакции (при възрастните). Възможно е обаче всичко изброено да провокира агресия у други участници в движението, което също е наказуемо, но и също така създава реална опасност от възникване на инциденти.

 

При нужда от изпреварване

 

Ако се окажем в близост до бавно движещ се шофьор, е задължително да подходим с внимание и да събразим някои неща:

* При възможост да го подминем отляво;

* Ако той се намира в крайната дясна лента, да намалим скоростта си и да спазваме дистанция от него. В идеалната ситуация бавният шофьор се движи отдясно и пропуска останалите, но практиката показва, че това много често не се случва;

* Да не изпреварваме отдясно бавния шофьор, което е забранено от Закона за движение по пътищата;

* Ако все пак се наложи изпреварване отдясно, да се уверим, че може да го направим, без да застрашим останалите участници в движението, себе си и в рамките на ограничението на скоростта;

* Преди да го изпреварим, да направим следното: При включване в движението да поддържаме безопасно разстояние от по-бавното превозно средство, докато успеем безопасно и в подходящ момент да сменим лентата; Да проверим  дали няма обективна причина за бавното шофиране - заради здравословно състояние или технически проблем; Евентуално наличие на опасност на пътя, невидима до момента от нас и други водачи;

* Проверете за други превозни средства.

 

Бдителност и съобразителност

 

Важно е винаги да се съобразяваме с пътните условия. Например, ако движението наоколо се забавя, е препоръчително да направим същото. Бдителността и адаптивността са най-добрият начин да защитим себе си и околните. Защото не бива да забравяме, че е възможно да има основателна причина за бавното движение на определен водач. Например да е забелязал преди нас препятствие на пътя, отломки, животно, произшествие, спрели автомобили и т.н.

 

 

Заключения

 

Не твърдим, че бавните шофьори правят нещо незаконно. Освен това мнозина ги смятат за по-безопасни и е факт, че някои наистина са внимателни. Но е вярно също, че други са прекалено притеснени и съобразяващи мудно ситуациите, което ги прави опасни за всички останали.

 

Без съмнение всички сме наясно колко е рисковано прекалено бързото шофиране. Но е видно, че обратното също крие потенциал за предизвикване на инциденти. И в двата случая застрашени са тези, които не могат да предвидят това бързо и навреме - например при лоша видимост, в оживен градски район.

 

Всеки носи отговорност за собственото си поведение, но всеки е длъжен да избягва конфликти на пътя, включително чрез агресивно поведение, защото всички ние сме ползватели на тази инфраструктура.

 

Разумен подход е, когато сме си определили график за дадено пътуване, а то се оказва по-бавно, да отделим и време за почивки. Това ще ни помогне да избегнем цяла гама от проблеми, като например намалена концентрация, липса на фокус върху пътя и умора, несъзнателно забавяне или увеличаване на скоростта, което също води до нарастване на вероятността от пътнотранспортно произшествие. В крайна сметка постигането на вече посочената хомогенност на потока и на безопасност е съвкупност от фактори, в основата на която е нашето поведение, включително движението с безопасна скорост.

 

Движение с ниска скорост  Как да се движим по магистрала  Правилно движение по магистрала