Качествените трафик съоръжения - гарант за безопасност на пътя

(Снимки ЕЦТП)
21 януари 2023

Като част от екипа на Европейския център за транспортни политики, фирма "Зебра АД" допринася за пътната безопасност чрез даването на комплексни решения за проблеми, появяващи се на възлови точки в страната. Целта е да се минимализира вероятността от възникването на инцидент или повторение на такъв.


Разнообразие от предимства

"Зебра АД", съвместно със "Сизас-Зебра Интернешънъл (СИЗЕ) АД", изпълнява тази мисия чрез разработването на каучукови продукти, които са важен и сериозен сегмент в "Трафик съоръжения". Основните им предимства включват:
Стандартни размери (изделията се произвеждат с постоянни, стандартизирани размери), което гарантира повтаряемост на резултатите и безопасно преминаване на превозни средства през тях. В зависимост от нуждите, са налични различни модели, които модулират скоростта до различни нива;

 

  • Устойчиви материали, изпитани във времето, с дълготрайност в екстремни метеорологични условия, както и с устойчивост на интензивен трафик;
  • Светлоотразителност - всякa каучукова неравност се продава със светлоотразителни ленти на фирмата 3М. Целта е да се забелязва лесно както в светлата, така и в тъмната част на денонощието;
  • Монтаж - всяко крайно изделие се сглобява от модули, като по този начин бързо и лесно може да се планира и изгради крайният елемент.


Статични и мобилни

Гаранцията за лесно и бързо приспособяване към нуждите и условията е в наличието на статични и мобилни изделия.


Статичните се монтират на пътното платно чрез скрепителни елементи (изкуствени неравности, тип легнал полицай, берлински възглавници, пешеходни пътеки, паркинг ограничители и други). Предимствата им са, че са конфигурируеми, което ги прави лесни за адаптиране към пътни платна с различни габарити. Разполагат с дренажни системи в долната си част, която позволява отводняването на пътното съоръжение. Освен това геометрията на изделията е гарантирана, което води до безопасно модулиране на скоростта, а в случай на повреда може да се замени само компрометираният модул, което ги прави изключително лесни и евтини за поддръжка. Материалът от който са изработени е 100% еластомер. А това означава 100% възвръщане на формата, както и частично поглъщане на удара при контакт с ППС (пътни превозни средства).


Друга част от статичните изделия са гумените пилони, паркинг ограничители и греди. Тези изделия се поставят на пътното платно с цел моделиране траекторията на ППС.

Мобилните се използват при временна пътна организация и представляват гумен конус и гумен трапец. Сред техните предимства са високото тегло, което ги прави значително по-стабилни на пътното платно (трудно се преместват от въздушната струя, създаваща се при преминаване на ППС, както и бързото възвръщане на формата при контакт с ППС, което не води до допълнителен риск от ПТП. Те също са изработени от 100 % еластомерен материал, а високата устойчивост и добрата светлоотразителност ги прави лесни за идентифициране и избягване на на пътя.


Проблеми с изкуствените неравности

Към момента няма ясно дефинирани изисквания за изкуствени неравности на пътните платна, защото единствените изисквания са те да бъдат маркирани и да имат маркировка, която да посочва тяхното наличие.
На практика всяка община решава проблемите си локално, като за целта се изграждат асфалтови неравности с всевъзможни геометрии. Така всяко съоръжение, което не подлежи на регулаторни и нормативни изисквания, може да бъде потенциално опасно. Ето и няколко примера:

  • Къси легнали полицаи - те са изключително опасни за преминаване. Най-честият проблем е отскачането на автомобила, което може да доведе до удължаване на спирачния път, както и до повреди в ходовата му част;
  • Деформирани и полуразрушени легнали полицаи - често асфалтовите неравности се деформират или разпадат на пътното платно и това създава куп опасности;
  • Основен проблем при тези съоръжения е и неспособността им да дренират водата.


Решенията

Винаги трябва да се подхожда гъвкаво при търсене на решение за даден проблем, а разнообразието от продукти е част от процеса. Напоследък в България започва да се прилага още един продукт - скоростните възглавници, наричани още берлински възглавници. Но за съжаление на този етап те се изпълняват от асфалт. Фирма "Зебра АД" предлага модерен вариант - еластомерни скоростни възглавници, които са много по-функционални и с по-добри характеристики, включително гъвкавост.


Това изделие е създадено за моделиране на трафика от леки автомобили, като в същото време позволява на автомобили със специален режим на движение, като линейки и противопожарни автомобили, автомобили на градския транспорт и други големи ППС-та да преминават през него безпрепятствено.


Практиката показва, че добрата инфраструктура намалява значително риска от настъпване на тежки ПТП. А без съмнение качествените трафик съоръжения с гарантиран произход са основен елемент на пътната безопасност.