Пътни знаци с променящи се съобщения бяха подменени след намесата на ЕЦТП

(Снимки ЕЦТП)
16 февруари 2023

През ноември 2021 г. екип на ЕЦТП посети път III-5004, известен още като „Обход на град Габрово“. Тогава констатирахме, че монтираните пътни знаци с променящи се съобщения (ППЗПС) не отговарят на минималните изисквания, поставени в БДС EN 12966--1:2005+A1:2009  „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“. 

 

След проведената инспекция уведомихме стопанина на пътя Агенция „Пътна инфраструктура“, че поставените в обхвата на пътя ППЗПС, не покриват минималните европейски изисквания и не са годни за употреба по пътищата, отворени за обществено ползване. На гърба на знаците липсваше т. нар. евротабела и задължителната „СЕ“ маркировка

 

Маркировката „CE“ е задължителна само за продуктите, за които съществуват спецификации на ЕС и за които се изисква поставяне на тази маркировка. За много продукти е необходимо да получат маркировката „СЕ“, преди да могат да бъдат продавани в ЕС. Тя показва, че даден продукт е бил подложен на оценка от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката се изисква за продукти, произведени където и да е по света, които след това се продават в ЕС. В конкретния случай ЕС е поставил изисквания към този вид средства за сигнализиране на пътищата в EN 12966-1:2005+A1:2009  „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“.

 

В случая с "Обхода на град Габрово" липсата на задължителната „СЕ“ маркировка не позволяваше да стане ясно кой е производителят, какви параметри покрива съоръжението, както и кое е нотифициращото лице, пуснало на пазара в ЕС този продукт и изобщо той безопасен ли е?

 

Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ППЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения  Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ППЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения  Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ППЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения

"Управляеми пътни знаци", заварени при проверката през октомври 2021 г.

 

Въпреки тези аргументи и очевидната липса на задължителната „СЕ“ маркировка, от страна на АПИ ни отговориха, че това не са ППЗПС, а са „управляеми пътни знаци“, които не попадат в обхвата на БДС EN 12966-1:2005+A1:2009. Независимо от твърденията на агенцията ние ги уведомихме, че според нас грешат, защото в европейския стандарт са предвидени конкретни изисквания за това този вид знаци да имат дневен и нощен режим на работа. Така през деня знаците би трябвало да светят по-силно, за да се виждат по-ясно при по-голямото количество дневна светлина, а през нощта съответно по-слабо, за да не заслепяват участниците в движението. 

 

Друг съществен пропуск при съществуващите пътни знаци бе, че челният панел беше покрит с обикновена боя, а не с антирефлексно покритие, което създава т. нар. „фантом ефект“ при слънце, намиращо се ниско над хоризонта, т.е. не са видими рано сутрин и при залез. Най-фрапиращото нарушение беше, че на гърбовете на знаците бяха монтирани превключватели с чиято помощ всеки можеше да включи или изключи съоръжението по всяко време. 

 

Беше констатирано също така, че светодиодите потъват при лек натиск върху челния панел, което показва абсолютна ненадеждност и висок риск от нахлуване на вода във вътрешността, което може да доведе до инцидент с 220V. 

 

Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ППЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения  Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ППЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения  Управляеми пътни знаци, Обход на гр. Габрово, ЕЦТП, Инспекция, ПЗПС, пътни знаци с променящи се съобщения, Диана Русинова, Георги Геортиев

Управляеми пътни знъци и тяхното състояние при проверката от октомври 2021 г.

 

Въпреки всички тези констатации от страна на експертите на ЕЦТП, АПИ не признаха, че са допуснали грешка и отказаха да подменят опасните пътни знаци. При така стеклите се обстоятелства екипът ни подготви и изпрати сигнал до Върховна административна прокуратура.

 

След извършена проверка от тяхна страна беше издадено разпореждане за сваляне на опасните пътни знаци и смяната им с отговарящи на БДС EN 12966--1:2005+A1:2009  „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“. 

 

През октомври 2022 г. бяха монтирани новите пътни знаци с променящи се съобщения. Новите ПЗПС на тунела на обхода на град Габрово покриват всички изисквания на стандарта  EN 12966-1:2005+A1:2009. Конкретните знаци, които бяха монтирани на тунелното съоръжение, имат следните показатели за яркост - клас L3, показатели за цвят С2, ъгъл на разпределение на светлинния поток В4, яркостно отношение R2, температурен режим T1,T2, степен на проникване на вода и прах P2, размери на видимата част на светещата матрица 700х700мм - клас В ( отнасящ се за електронните пътни знаци, не за ламаринените),  антирефлексно покритие на челният панел на знака. 

 

Пътни знаци с променящи се съобщения, ППЗПС, БДС 12966  Пътни знаци с променящи се съобщения, ППЗПС, БДС 12966  Пътни знаци с променящи се съобщения, ППЗПС, БДС 12966

 

Конструкцията на знака покрива следните изисквания:

- алуминиева конструкция

- преходни деформации, предизвикани от натоварване от вятър - WL9

- преходни деформации, предизвикани от огъване - TDB2

- постоянни деформации, предизвикани от динамични натоварвания от сняг -DSL4

 

Екипът на ЕЦТП ще продължи да проверява всички съоръжения, монтирани в обхвата на пътя, за които има съмнения, че са опасни или не покриват изискванията на действащите норми в Европа и България.