ЕК с иновация - предлага за първи път в света цифрова шофьорска книжка

(Снимки ЕЦТП)
19 март 2023

На 1 март 2023 г. Европейската комисия представи пакет от законодателни предложения за модернизиране на правилата за придобиване на свидетелствата за управление на МСП, включително въвеждането на цифрово свидетелство, валидно в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на трансграничното прилагане на правилата за движение. Новите правила ще подобрят безопасността за всички участници в движението и ще помогнат на ЕС да постигне своята „Визия Нула“ – да няма смъртни случаи по пътищата на ЕС до 2050 г.

 

Новите правила имат за цел да подготвят по-добре водачите за превозни средства с нулеви емисии (електрическите автомобилеи), както и за безопасно шофиране по градските пътища, където има все повече велосипедисти, пешеходци и други уязвими групи от участници в движението по пътищата.

 

В допълнение, тези нови разпоредби ще позволят на младите водачи да натрупат опит чрез схема за шофиране с придружител - от 17-годишна възраст младежите ще могат да се учат да шофират и да получават свидетелство за управление на МСП. Тези, които преминат изпита на 17 години, ще могат да шофират сами от 18-тата си годишнина и да работят като професионален водач, веднага щом конкретната работа го позволява. Това ще помогне за справяне с текущия недостиг на професионални водачи.

 

Основна цел на новите правила ще бъде подобряването на пътната безопасност с мерки, включващи:

  • Изпитателен срок от най-малко две години за начинаещи водачи след полагане на изпита и правило за нулева толерантност към шофиране в нетрезво състояние. Това е от съществено значение, тъй като дори ако младите водачи представляват само 8% от всички водачи на автомобили, 2 от 5 фатални инцидента включват водач на възраст под 30 години.
  • Разрешаване на младите хора да положат изпит и да започнат да управляват автомобили и камиони с придружител от 17-годишна възраст, за да придобият шофьорски опит.
  • Адаптиране на обучението и тестването на водачи, за да се подготвят по-добре за присъствието на уязвими участници на пътя. Това ще спомогне за подобряване на безопасността на пешеходците, велосипедистите, както и на потребителите на електрически скутери и електрически велосипеди, докато ЕС преминава към по-устойчива градска мобилност.
  • По-целенасочена оценка на медицинската годност, като се вземе предвид напредъкът в медицинското лечение на заболявания като диабет. Водачите също ще бъдат насърчавани да актуализират своите шофьорски умения и знания, за да бъдат в крак с технологичното развитие.

 

За да се опрости признаването на свидетелствата за управление между държавите-членки, Европейската комисия предлага въвеждането на цифрово свидетелство за управление за първи път в света. Това се улесни преиздаването и подновяването на свидетелството за правоуправлени, защото всички процедури ще бъдат онлайн. По същия начин ще бъде по-лесно и за граждани от страни извън ЕС със сравними стандарти за пътна безопасност да сменят свидетелството си за управление за такова от ЕС.

 

Актуализираните правила за изпитване ще вземат предвид прехода към превозни средства с нулеви емисии. Те ще оценят например знанията и уменията, свързани с усъвършенствани системи за подпомагане на шофирането и други автоматизирани технологии. Начинаещите водачи също ще бъдат научени как техният стил на шофиране влияе върху техните емисии – времето за смяна на предавките, например.

 

И накрая, разрешената маса на превозно средство от категория „B“ ще бъде коригирана за превозни средства с алтернативно гориво, тъй като превозните средства с батерии с нулеви емисии могат да бъдат по-тежки.

 

    

По отношение на дигиталните свидетелства за управление, към момента няколко държави-членки вече са въвели на национално ниво този вид свидетелства. Това са Испания, Дания, Гърция, Полша и Португалия. Следва да се отбележи, че тези дигитални свидетелства не са придружени от издаването на физически такива. Тъй като настоящата директива за свидетелствата за управление установява правила за взаимно признаване само на физическите такива, новите дигитални свидетелства са валидни само за териториите на страните, които са ги издали. Съответно това показва, че настоящото законодателство представлява пречка пред извличането на ползите от дигиталната трансформация в автомобилния транспорт на европейско ниво и затруднява свободното придвижване в рамките на Общността.  

 

Съгласно неофициална информация на ИКЕ/ООН, няколко други държави-членки обмислят въвеждането на дигитално свидетелство за управление, а именно Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия и Швеция.

 

Следва да се отбележи, че настоящото законодателно предложение на Комисията тепърва ще бъде разглеждано от Съвета и Европейския парламент и в процеса на работа на двете институции предложението би могло да претърпи изменения в така предложения от Комисията вариант.

 

Според Яна Топалова, експерт в ЕЦТП по eвропейски въпроси и международни автомобилни превози, може да се направят 7 ключови извода във връзка с предлаганите промени:

1. Цифровата шофьорска книжка ще съкрати бюрократичните процедури;

2. Пробният период с присъствието на придружител за новите шофьори не е гаранция за придобиване на добри умения. Защото не е ясно какви притежава (или трябва да притежава) въпросният придружител, като е възможно той да има необходимия стаж само на книга, но не и на практика;

3. Възможността да се положи изпит на 17-годишна възраст, а свидетелството за управление на моторно превозно средство да се получи след навършване на 18 години не е новост за България;

4. И сега е възможно взимането на категория „С“ на 17 години, но за да може младежът да управлява, се изисква и обучение и полагане на изпит за карта, което отнема още повече от месец;

5. Като цяло предлаганите промени в обучението и изпитите са полезни;

6. Предложението за самооценка на физическото състояние от възрастните водачи звучи наивно;

7. Общото прилагане на наказания на водачите-нарушители за всички страни членки е положително.

 

Ние от Европейския център за транспортни политики като партньор на European Driving Schools Association (EFA) ще следим развитието на този законодателен пакет, тъй като вярваме, че целите, постави от ЕК в него, а именно подобряване на пътната безопасност, отговарят изцяло на нашите приоритети.