Иван Влъчков

Главен секретар на Сдружението

Иван Влъчков е млад и талантлив експерт част от екипа на Сдружението от над две години. Влъчков е автомобилен състезатл като участва в националния шампионат на България, но също така и в серията GT4 в Европа. До настоящия момент той е завоювал седем пъти титлата Национален шампион на България на писта. 

 

Иван Влъчко е експерт при определянето на поведението на водача на пътя, както и при обучение за дефанзивно шофиране. Той също така членува в Българската федерация по автомобилен спорт, като притежава и валиден лиценз за автомобилен състезател. 

 

Иван Влъчков е важна част от нашия екип, като от януари 2024 г. е натоварен и със задачата да носи отговрността да бъде Главен секретар на Сдружение "Европейски център за транспортни политики". Общото събрание на организацията прецени, че той има необходимите качества, умения, доблест, честност и експертност, за да поеме нелеката задача да управлява административните процеди на ЕЦТП. Спокойствието, отдадеността на каузата, прецизността и точността, които той е демонстрирал до момента, ни дават увереността да се доверем именно на него.