Партньори на ЕЦТП от Австрия и Хърватия проведоха нови два теста за състоянието на Северна Скоростна тангента

(Снимки ЕЦТП)
27 април 2023 г.

С още два метода бе извършено изследване на състоянието на настилката на Северната скоростна тангента на София. И двата са първи по рода си за България и бяха направени от акредитирани специалисти от Австрия и Хърватия.

 

Представителите на компанията Nievelt от Австрия използваха уред, наречен дефлектометър, с който се измерва товароносимостта на пътя. Това става, като се симулира натоварването, причинявано от тежкотоварни камиони. Измерването край София бе извършено на няколко отсечки със специално оборудван бус.

 

Nievelt разполага с акредитирана лаборатория и има 40 години история в сферата на строителството и надзора на пътища, мостове, летища, тунели, като работи не само в Австрия, а и в други страни в Европа. Сред стотиците инфраструктурни проекти, в които Nievelt е участвала чрез изпитания, контрол, анализ на щетите, изследвания, управление на строителството и обучения, са обекти в Австрия - летищата във Виена, Линц, Клагенфурт, летището в Кишинев (Молдова), пътища и тунели в Северна Италия, пътища в кантоните Вале и Берн в Швейцария, мост в Белград, магистрала в Грузия и много други. 

 

Специалистите от Faculty of transport and traffic sciences на Университета в Загреб, чиято лицензирана лаборатория вече проведе изследване с георадар на Северната скоростна тангента, този път взеха физически проби от настилката от няколко участъка на тангентата. Предстои да се извърши подробен анализ на въпросните проби. Бяха извършени и замервания по няколко начина на актулната дебелина на пластовете, които по спесификация би следвало да бъдат вложени в пътя. Първоначалният оглед показа драстични разлики в слоевете в различни отсечки на тангентата, чиито изпълнители са различни, но детайлите ще станат ясни след подробните анализи.

 

По-рано освен изследването с георадар, бе извършена проверка и на състоянието на пътните знаци и пътната маркировка на Северната скоростна тангента. Така този толкова важен за страната и столицата път вече е проучен с четири различни технологии, което се прави за първи път в България. Предстои данните, събрани от всички тестове, да бъдат обобщени, на базата на което ще бъде изготвен подробен доклад. Той трябва да даде достоверни данни за реалното състояние на пътя.

 

Темата за състоянието на Северната скоростна тангента е обществено чувствителна и по нея на терен ЕЦТП многократно е работил. Организацията е подала и множество сигнали до институциите. ЕЦТП вярва, че такъв тип проверки, които са европейска практика, са изключително важни за оценка на състоянието на пътищата в България. А резултатите биха били отправна точка за подобряване на тяхното качество и промяна на подхода при строителството и надзора.

 

Очаква се до 9-ти май да излязат официално резултатите от всички проучвания. Припомняме, че бяха направени четири различни теста, като за предподните можете да намерите подробности на нашата страница или на следните линкове:

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=XRi03vzwAVI&t=6s; 2. https://www.youtube.com/watch?v=xHiM_tP4ggI&t=6s и 3. https://www.youtube.com/watch?v=359gZQSHOnM&t=28s.

 

За текущия тест се дефлектометър повече информация можете да намерите на този линк: https://www.youtube.com/watch?v=pyUy-m_KXjY&t=194s