С нова рубрика ЕЦТП и БНТ започват война с "войната по пътищата"

(Снимки ЕЦТП)
05 май 2023 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) и Българската национална телевизия (БНТ) стартират съвместна рубрика, посветена на пътната безопасност. Тя се казва "По пътищата на България" и ще се излъчва два пъти седмично в сутрешния блок на БНТ. Партньор е платформата MyVe, с която ЕЦТП активно си сътрудничи. 

 

Рубриката има за цел да се превърне в медиатор между обществото и институциите, отговорни за всички аспекти на пътната безопасност - инфраструктура, нормативна база и др. Но не само, защото ще включва и конкретни примери и съвети, касаещи ситуации на пътя. Убедени сме, че само с широка гласност, каквато дава БНТ, може да се възпитава придържане към добрите практики. А без съмнение те имат решаваща роля за намаляване на рисковото и застрашаващо живота и здравето на участниците в движението поведение. 

 

ЕЦТП ще приема сигнали на https://www.euctp.com/signals.html., а по тях ще работят експерти на ЕЦТП и репортери на БНТ.

 

Първия епизод, включващ и конкретен пример за свършена работа след подаден сигнал, може да видите във видеото: https://bntnews.bg/news/nova-rubrika-za-patna-bezopasnost-v-denyat-zapochva-1232392news.html