ЕЦТП и хърватски специалисти провериха с георадар ключов път до Ботевград

(Снимки ЕЦТП)
08 юни 2023 г.

Експерти от Европейския център за транспортни политики и специалисти от Техническия университет в Загреб извършиха съвместна проверка на асфалтовото покритие на път III-161. Това е пътят, който ще се използва като обходен при нужда от затваряне на път I-1 (Е-79) между Ботевград и Мездра. Започва от Ботевград и се влива в път II-16 малко преди Ребърково.

 

Изследването бе извършено с георадар и с взимане на проби от асфалта.

 

В първата част на проверката с георадар два пъти бе измерено състоянието на асфалтовото покритие, като по проект неговата дебелина трябва да бъде около 12 сантиметра. Георадарът показа, че няма отклонения. Приблизително на дълбочина от метър и половина в някои участъци се забелязва вода, което не би могло да навреди на цялостното състояние на пътя. Той е направен много качествено, а асфалтовото покритие отговаря на заложените в проекта минимални норми, като на места дебелината достига дори 14 сантиметра, т.е. това е с два, даже с 3 сантиметра над минималните стойности.

 

Много ясно се открояват трите слоя, като при извадените проби се констатира, че липсват обичайните деформации, които се получават например при лошо уплътняване на асфалтовата смес. Няма малки дупчици в асфалта, а покритието е толкова, колкото е в някои участъци на Северната скоростна тангента (ССТ) на София. Важно е да се напомни, че III-161 е път от трети клас, за който изискванията са за много под 20 см дебелина на покритието, каквато е нормата за ССТ.