ЕЦТП изследва дневния трафик в Пловдив

(Снимки ЕЦТП)
14 юни 2023 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) извърши проучване за трафика на автомобили в Пловдив съобразно тяхната екологична група и вида гориво.

Докладът бе представен в община Пловдив от председателя на УС на ЕЦТП Диана Русинова и експерта Ангел Попов.

 

Изследването бе във връзка със създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на града.

Проведено бе наблюдение на трафика на кръстовищата на булеварди „Васил Априлов“ и „Пещерско шосе“ (кръстовище 1) и на булеварди „Цар Борис Обединител“ и „Шести Септември“ (кръстовище 2). Отчетено е движението по четирите направления на всяко от кръстовищата. Периодът на наблюдение е от 20.05.2023 г. до 23.05.2023 г. и обхваща два работни и два почивни дни на кръстовище 1, а за кръстовище 2 периодът е от 26.05.2023 г. до 31.05.2023 г., което представлява четири работни и два празнични дни.

 

Данните показват, че и на двете кръстовища най-голям е делът на преминаващите дизелови автомобили, докато най-екологичните - електрическите и хибридите, са под 1%.

Отчита се, че  МПС-тата от най-замърсяващите групи (Гр. 1 и Гр.2) представляват около 23% от дневния трафик през деня, като няма съществена разлика в това дали денят е почивен или работен.

 

Докладът съдържа диаграми, илюстриращи детайлите от изследването, като един от основните изводи, който може да се направи, е, че доминиращият вид гориво за превозните средства е дизел, както и че няма съществени различия между данните от работен и почивен ден, а също и между двете кръстовища.

 

Информацията има за цел да подпомогне анализа на промените в трафика, които биха настъпили вследствие на ограничения на движението на превозни средства с определени категории еко групи.

 

Пълният доклад е достъпен на следния линк:

https://euctp.com/ckfinder/userfiles/files/DR-40-23.pdf