По сигнал на ЕЦТП съставиха акт на кмет за липсваща сигнализия на ремонт

(Снимки ЕЦТП)
23 октомври 2023 г.

В началото на месец октомври на пощата за ЕЦТП за сигнали signals@euctp.com получихме съобщение за това, че липсва каквато и да било сигнализация за извършващ се ремонт на път VRC-1143 между селата Старо село и Струпец.
Оказа се, че става дума за сериозни пропуски при временната организация на движението, като в действителност липсват каквито и да било предупреждения за водачите за наличието на ремонтни дейности. Което без съмнение крие сериозни опасности от настъпване на пътнотранспортно произшествие. 

 

Затова на 9 октомври 2023 година подадохме сигнал до Главна дирекция "Национална полиция" за липсата на временна организация на движението на въпросния път, съгласно изискванията на ЗДвП и Наредба № 3/2001 г.
След направената проверка от Главна дирекция "Национална полиция" са установили, че със заповед на кмета на община Мездра г-жа Николинка Кътовска е наета фирма "Строй-Инвест96" ЕООД, която да възстанови компрометирани участъци от пътя. Установени са били пропуски при сигнализирането на ремонтните дийности и липса на временна организация на движението. Заради това на кмета на Община Мездра е съставен протокол за полицейско разпореждане на основание чл. 165, ал.1, т.3 от ЗДвП за спазване на изискванията на ЗДвП и Наредба № 3/2001 при извършване на ремонтни дейности по пътищата от общинската пътна мрежа и улиците.