Беседа по пътна безопасност на ЕЦТП в 119. СУ в София

(Снимки ЕЦТП)
23 януари 2024 г.

Екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) участва в беседа с ученици от 8 клас на 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" в София.
Експертите на сдружението акцентираха върху отговорността на всички участници в движението, включително на пешеходците. Но също и на ползващите велосипеди и тротинетки, защото единствено спазването на правилата гарантира безопасност.

 

Голяма част от настоящите осмокласници са и бъдещи курсисти, които ще се стремят да придобият свидетелство за управление на МПС и е важно от рано да са запознати с опасностите, които неподходящото поведение крие.


Затова част от беседата бе посветена на вредното въздействие на алкохола и наркотиците върху водачите и нуждата от абсолютна нетърпимост към употребата им. Няколко деца споделиха неприятния си опит като неволни участници в леки пътнотранспортни произшествия, за радост без сериозни последствия за тях. И стана ясно, че преживяното е било достатъчно поучително с оглед настоящото и бъдещото им поведение като участници в движението в различни роли.

 

Експертите на ЕЦТП посочиха огромната важност на личния пример. И изразиха надежда, че именно младите хора могат да бъдат коректив и да не се колебаят да проявяват нетърпимост към нарушители на правилата. Без значение дали става дума за техни близки или за ситуации с други хора - водачи или пешеходци.

 

Автомобилният пилот Иван Влъчков разказа за опита си, като акцентира върху високата скорост и разликата между това да я развиваш на писта със специален автомобил и да го правиш с обикновена кола. Влъчков разказа за подсилената конструкция на един състезателен автомобил и за елементите за сигурност, вградени в него, гарантиращи безопасността на пилота. И напомни, че нито една кола, произведена за масова употреба, не притежава подобна защита. Затова и развиването на високи скорости извън разрешените в правилата за движение, е не просто нарушение, а реална опасност за живота и здравето.