Диана Русинова преизбрана за председател на ЕЦТП

(Снимки ЕЦТП)
24 януари 2024 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) проведе редовно изборно събрание, на което бяха избрани и нови ръководни органи.


За председател на сдружението е преизбрана г-жа Диана Русинова, която е и член на Управителния съвет (УС). Останалите членове в него за следващите 5 години са Емилия Младенова, Елиз Несторов, Милена Вълкова, Яна Топалова (заместник председатели), Теодор Атанасов, Георги Веселинов, Кирил Драганов и Мартин Милушев.


 По предложение на УС бе създадена тричленна Контролна комисия, в която влязоха Ангел Михайлов, Ангел Попов и Борислав Стоименов. Нейни резервни членове са юристите Мария Янева и Явор Симеонов. За главен секретар на ЕЦТП бе избран Иван Влъчков.


За първи път сдружението връчи и специалното отличие "Пазител на пътищата", чиито носител стана г-жа Емилия Младенова. В рамките на организацията бяха създадени две формирования - Съвет на родителите и Фонд за борба с корупцията.  


ЕЦТП благодари на всички свои членове, както и на съмишлениците си, за активността в изпълнение на мисията за създаване на по-безопасна среда в сферата на транспорта като цяло. Сдружението ще продължи да работи за постигането на тази цел, която включва множество аспекти, включително законодателство, инфраструктура, иновации и др.