Екип на ЕЦТП проведе урок по пътна безопасност в ЧОУ Питагор

(Снимки ЕЦТП)
25 януари 2024 г.

По покана на ръководството на Частно основно училище Питагор екип на Европейски център за транспортни политики проведе урок по безопасност на движението по пътищата под формата на беседа с ученици от шест и седми клас. Г-жа Яна Топалова, г-н Иван Влъчков и Председателя Диана Русинова разказаха за основните опасности при пресичане, пресичане на пешеходна пътека, чакане на автобус на спирка, както и какви опасности крие шофирането на автомобил без необходимия опит и свидетелство за управление на моторно превозно средство

 

По време на срещата между експертите и учениците бяха засегнати и проблемите свързани с употребата на алкохол и наркотици, беше обяснено, че те са абсолютно несъвместими с шофирането. Г-жа Яна Топалова изрично подчерта, че ако децата имат съмнение, че техен приятел е седнал да шофира и е под въздействието на забранени вещества или алкохол, то при никакво положение не бива да се качват в колата и да се возят дори и като пасажери, защото се намират под заплаха от това да бъдат въвлечени в пътен инцидент.

 

Иван Влъчков акцентира върху това, че бързото и спортното шофиране са недопустими по пътищата отворени за обществено ползване. Той разказа на учениците, че ако искат да се състезават или да практикуват дрифт, драг и т. н.  това е възможно да се случи при контролирана среда на писта и с инструктори, които да ги научат как да овладеят автомобилите. Той също така сподели на децата, че ако карат неразумно по пътищата те застрашават не само собствения си живот, но и този на тези около тях.

 

Г-жа Диана Русинова провери познанията на децата като им показа основни пътни знаци и им задаваше въпроси, за да провери дали учениците ще ги разпознат и знаят ли тяхното значение. Повечето деца познаваха основните знаци и взеха активно участие. Накрая урокът по безопасност завърши с въпрос за това дали някой от учениците е виждал пътен инцидент и повече от половината деца вдигнаха ръка.

 

Уроците и беседите по пътна безопасност с ученици ще продължат и в други учебни заведения. По покана на директора на професионална гимназия „Васил Левски“, г-н Мирослав Попов на 15 февруари ще се проведе среща с учителите и директорите на всички учебни заведения от гр. Мездра, за да бъдат обсъдени проблеми с липсата на обучение по БДП в предучилищното, началното и средното образование в България.