ЕЦТП проведе дискусия по БДП с директорите на учебни заведения от община Мездра

(Снимки ЕЦТП)
15 февруари 2024 г.

Екип на ЕЦТП посети Професионална гимназия "Васил Левски"  в град Мездра по покана на директора на училището г-н Мирослав Павлов. По време на срещата колегите ни г-жа Диана Русинова, Иван Влъчков, Борислав Стоименов и Ангел Попов проведоха дискусия с директори и на други учебни заведения за проблемите и предизвикателствата при преподаването на уроци по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини, начален, основен и среден курс.

Експертите на ЕЦТП представиха програмата, по която работят, и обсъдиха с присъстващите необходимостта от осигуряването на повече материали за учениците и преподавателите за часовете по БДП.

ЕЦТП подари на ПГ "Васил Левски" комплект, съдържащ основните пътни знаци, които се използват в България, за да може да бъдат включени в часовете по БДП. Практиката и нашият опит са доказали, че с наличието на такива материали учениците много по-лесно възприемат значението на основните знаци и изучават видовете поведение при различните ситуации на пътя, за да гарантират своята безопасност и тази на околните.

ЕЦТП раздаде листовки с тема "Безопасността е отговорност", касаещи и важни правила за движение на магистрала и в тунел. Тези наши усилия са насочени към това чрез училището и детската градина елементите на БДП да достигнат и до родителите на подрастващите. Защото превенцията зависи от всички, без значение от социалния статус и ролята в обществото. 

С нетърпение очакваме следващите ни срещи с учениците от община Мездра!