Награда от ЕЦТП за директора на гимназия в Мездра

(Снимки ЕЦТП)
20 март 2024 г.

ЕЦТП връчи наградата "Пазител на пътищата трета степен" на Мирослав Павлов, директор на ПГ "Васил Левски" в град Мездра.
Отличието е най-високото, което сдружението присъжда на хора, нечленуващи в организацията. Павлов го получава заради дейността в ръководената от него гимназия, както и заради неуморните му усилия да включи часовете по безопасност на движението по пътищата в системата на образованието в Мездра.

 

Част от инициативността му бе и посещението на екип на ЕЦТП в ръководената от него гимназия и среща с ученици от 9-ти до 11-ти клас през 2023 година. Сътрудничеството продължи и с пътуване на децата в София, където заедно с членове на сдружението посетиха два автосервиза, хангар за ремонт на самолети, както и фабрика за производство на пътни знаци.
През тази година г-н Павлов организира обучение и за учителския състав в мездра, което подпомага преподаването по безопасност на движението по пътищата за различните възрастови групи.

 

Отличието бе връчено в сградата на гимназията лично от г-жа Диана Русинова, която изрази удовтлетворението си от това, че в лицето на Мирослав Павлов градът притежава един истински будител. Тя подчерта, че е изключително важно да има такива активни и борбени хора, за които възпитаването за повече безопасност на пътя е всекидневен приоритет. Г-жа Русинова посочи също, че в този процес главна роля е отредена на училищата като цяло, защото там подрастващите получават съществена част от възпитанието си.
Затова ЕЦТП е отворен за още партньорства и всички желаещи училища могат да ни потърсят за организиране на дискусии по пътна безопасност на имейл info@euctp.com.