ЕЦТП ще си партнира с Националния таксиметров синдикат

(Снимки ЕЦТП)
10 април 2024 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) подписа споразумение за партньорство със сдружение "Национален таксиметров синдикат" (НТС).

 

Двете неправителствени организации ще си сътрудничат в името на това да има повече пътна безопасност. Приносът на всяка ще е в сферата на неговите компетентности, а общите усилия се насочват към генериране на идеи, провеждане на съвместни инициативи, мероприятия, кампании, изготвяне на предложения, експертни становища и мнения, анализи и други дейности за постигането на целите на споразумението.

 


Протоколът за партньорство бе подписан от г-жа Диана Русинова, председател на УС на ЕЦТП, Иван Влъчков, главен секретар на ЕЦТП и Красимир Цветков, председател на НТС.