АССГ разпореди спиране на действията по новата организация на движение в центъра на София

(Снимки ЕЦТП)
16 май 2024 г.

С разпореждане АССГ се произнесе по искане на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски център за транспортни политики” срещу неоснователни действия на СО по въвеждането на нова постоянна организация на движението в района на НДК.

 

По искане на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски център за транспортни политики” срещу неоснователните действия на СО, с разпореждане № 5390 по административно дело № 4553/24 г. Административен съд София – град (АССГ) постановява да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Столична община, разпоредени от зам.-кмета по Транспорт Илиян Павлов във връзка с въвеждане на нова постоянна организация на движението в гр. София по бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Проф. Фритьоф Нансен” чрез разчертаване на нова пътна маркировка, поставяне на пътни знаци, преградителни съоръжения и т.н.

Съдът е приел, че действията не се основават на административен акт или закон, и в хипотезата на чл. 250, ал. 1 от АПК следва да бъдат преустановени незабавно.

Разпореждането може да бъде обжалвано пред ВАС в тридневен срок, гласи прессъобщението на съда.

 

Междувременно кметът на София Васил Терзиев обяви, че Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд решението на АССГ.

За ЕЦТП големият въпрос е как общината ще изфабрикува липсващите документи или как ще обясни, че едва на 02.05.2024 г. е възложила "по спешност" проектирането на тази организация на движението, макар изпълнението й да започна още на 27.04.2024 г. Още повече, че общински съветник и зам. кметът по транспорта се опитваха да убедят обществото, че всичко е съгласувано в момент, когато то дори не е било проектирано.

 

Сред документите в защита на тезата на Столична община е становище от "Велоеволюция", за което съдът заключава, че е "извън предмета на спора". Другият "силен" документ на СО е "Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община от 2016 г. - 2019 г., който също се оказва "извън предмета на спора и с изтекъл срок на валидност". С други думи явно от Столична смятат, че писаниците на това сдружение са над законите и правилата в България.