СО заобикаля съдебното решение за организацията на движението в центъра и иска да харчи още пари за нея

(Снимки ЕЦТП)
13 юни 2024 г.

Столична община (СО) продължава опитите си да убеди обществото, че всичко около нововъведената организация на движението в центъра на София е наред, като открито се противопоставя на решението на Апелативния съд на София-град (АССГ). Не само това, а иска да харчи и в момента пари за нея, преди още да е излязло решението на Върховния административен съд (ВАС)!

 

Както е известно, АССГ постанови незабавно спиране на дейностите по новата организация, след като установи липсата на куп законово изискуеми документи за проекта. Жалбата към АССГ бе подадена от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) в качеството му на неправителствена организация в обществена полза.

Така всички промени, започнати по Великден и извършени с откровено лъжливата формулировка, че става дума само за ремонт на настилка, бяха прекратени в очакване решението на ВАС.

 

Междувременно въпреки това СО обяви, че формира Комитет за наблюдение и анализ на въведената организация на движение на бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Витоша" и ул. "Фритьоф Нансен, т.е. формира комитет за наблюдение на нещо, което в момента е незаконно. На всичкото отгоре въпросният Комитет е провел заседание на 12 юни, на което е взето решение да се прави нов опит за узаконяване на организацията на движението. Този път мотивът е, че тя не била довършена и липсвали елементи, като маркировка, което създавало предпоставки за инциденти.

Важно е да отбележим, че в последните 10 дни ЕЦТП бе канен настойчиво три пъти да се включи във въпросния Комитет за наблюдение и анализ, но категорично и логично отказахме. Мотивите са многобройни, като основният е, че дори самият Комитет е незаконен.

На снимка ще видите писмото, с което СО опитва отново да прокара идеята си, сякаш нищо не се е случило.

 

И пак възникват куп въпроси, но сред главните са следните:

1. Това опит за манипулация на съда и общественото мнение ли е?

2. Признание ли е, че спряната от съда организация на движението наистина е незаконна? Добре е да се има предвид, че от ръководството на СО така и не показаха публично документите, за които твърдяха, че гарантират законността.

3. Не разбират ли от СО, че рискуват да си навлекат още куп дела заради незаконни действия?

4. Колко пари предвиждат да изхарчат, ако някак прокарат решение за довършване на започнатото, пък било то и незаконно? Още повече, че така и не се появи адекватен документ за досегашните разходи.

В снимките ще откриете и текста на писмото, с което ЕЦТП категорично отказва да е част от създаването на алиби за неадекватните и незаконни действия на СО.