Извършена бе проверка на състоянието на тунел „Витиня“ преди пускането му в експлоатация

(Снимки ЕЦТП)
17 декември 2022 г.

Екип на ЕЦТП провери състоянието на тунел „Витиня“ на АМ 2 „Хемус“ в посока Ботевград дни преди през него официално да бъде пуснато движението. През юли 2022 г. преминаването през тръбата за Варна бе ограничено за довършване на трите напречни връзки между двете тръби на съоръжението, за да отговаря на европейските изисквания за пътна безопасност.

 

Проверката показа, че чрез извършените ремонтни дейности съоръжението покрива изискванията на ЕС, заложени в Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на Трансевропейската пътна мрежа. В съответствие с европейската директива в съоръжение с дължина над 1 км трябва да има три напречни галерии, които да свързват двете тръби. В съоръжението са монтирани противопожарни врати, електроинсталации, вентилационни боксове, осветление и др.

 

По напречните галерии между двете тръби на тунел „Витиня“ в тръбата за София беше работено през 2020 г. и през юли 2022 година са подновени довършителните работи в тръбата за  гр. Варна. Две от галериите са пешеходни, а една е шосейна, наш екип влезе във всяка една от тях. В случай на авария в една от тръбите те ще се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки, пожарни и други специализирани автомобили. С изпълнението на тези дейности тунел „Витиня“ покрива изискванията на ЕС. Не е изпълнено единствено на входовете на тунелите, където са поставени управляеми пътни знаци, които не покриват изискванията на БДС EN 12966. Проверката ни показа, че не са опасни и създават риск от настъпване на ПТП, поради което ЕЦТП е уведомило съответните служби за предприемане на действия по компетентност.

 

Тунел „Витиня“ е най-дългият автомобилен тунел в България - 1195 метра. Строителството му започва през 1974 г. В експлоатация е от 1984 г.

Снимки ЕЦТП