ЕЦТП проведе обучение за служители на ОДМВР и община Пловдив

(Снимки ЕЦТП)
17 декември 2022 г.

На 17 декември 2022 г. по инициатива на Европейски център за транспортни политики се проведе обучение на тема: „Мерки за подобряване на пътната безопасност в община Пловдив“. На обучението бяха поканени представители на община Пловдив и на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пловдив.

 

Семинарът беше разделен на три панела.  По време на първия със заглавие „Пътни знаци и пътни маркировки“, бяха представени две теми от Теодор Атанасов и Диана Русинова: „Пътни знаци, измерване за светлоотразителност и колориметрия. Как да разпознаваме фалшивите пътни знаци“ и „Пътни маркировки, измерване и изисквания за светлоотразителност. Често допускани грешки“.

 

Вторият панел беше във връзка с очакваните нормативни промени през 2023 г. в Наредбите, издадени на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. От Диана Русинова и инж. Георги Георгиев бяха представени следните теми: „Промени в Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализирането на пътища с пътни знаци на МРРБ, МВР и МТС“ и „Пътни знаци с променящи се съобщения (VMS)“.

 

Последният панел беше свързан с управлението на трафика и съдържаше следните две теми: „Проблеми, свързани с управлението на трафика чрез светлинни сигнали. Често допускани грешки“ и „Планиране и прогнозиране и моделиране на трафика, анализ на транспортната достъпност“.

 

Това е второто подобно обучение, като първото се проведе в Стара Загора през май 2022 година. Планира се през 2023 г. да се проведат общо три обучения по подобен начин в различни градове в България, както и три тактически учения съвместно със силите на МВР.

 

Обучението се организира с подкрепата на нашите партньори 3М България и Сейф Конвой, които осигуриха материалите за семинара.

Снимки ЕЦТП