Екип на ЕЦТП провери ремонта на виадукт „Коренишки дол“ на АМ 2 „Хемус“

(Снимки ЕЦТП)
18 декември 2022 г.

Екип на Европейски център за транспортни политики направи проверка на състоянието на виадукт „Коренишки дол“ на АМ 2 „Хемус“ дни преди съоръжението да бъде пуснато отново в експлоатация след ремонт. Виадуктът е разположен между тунелите Витиня и Топли дол при km 28+300, дължината му е 480 m, като има две платна за движение с широчина по 13,5 m. Височината на съоръжението е 36 m, а носеща конструкция е стоманобетонна. „Коренишки дол“ е построен (завършен) – 1985 г.

 

Техническото състояние на съоръженията в посока Варна изискваше спешно възстановяване на експлоатационното им състояние, за да се осигури безопасното преминаване. На двете съоръжения е извършено усилване на пътната плоча, ремонт на главни стоманобетонови греди, подмяна на лагери и дилатационни фуги. Изградени са нови тротоарни блокове, положена е нова хидроизолация и асфалтобетонова настилка, колекторна система и др. Възстановена е носимоспособността на ригел при един от стълбовете на съоръжението. Работено е по антикорозионната защита на стоманената конструкция, изградена е колекторна система и др.

 

За повишаване на безопасността е инсталирана най-здравата стоманена предпазна ограда  от типа H4bW3. Тя е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса до 38 т. Оптималната зона на действие на системата W3 (0,8-1,0m) осигурява както задържане на превозното средство върху съоръжението, така и средна степен на въздействие върху пътуващите.

 

С модернизацията на това съоръжение значително се повишава безопасността в този участък от автомагистрала „Хемус“. Строителните дейности са извършени прецизно и видно от извършената проверка на място с висок професионализъм.

Снимки ЕЦТП

 

Необходимо е да се работи за това всички съоръжения на АМ „Хемус“ да бъдат модернизирани по този начин, за да се повиши безопасността на пътуващите.

 

ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт  ЕЦТП, Ограничителни системи за пътища, Витиня, виадукт, ремонт