Диана Русинова посети път III-161 по покана на Дамян Маринов, зам. председател на ОбС Ботевград

(Снимки ЕЦТП)
18 януари 2023

На 18.01.2023 г. по покана на председателя на комисията по обществен ред и сигурност и зам. председател на Общинския съвет-Ботевград Дамян Маринов, Диана Русинова посети път III-161 между Ботевград и село Литаково. Този път е част от републиканската пътна мрежа и се поддържа и стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Проверката за състоянието на пътя започна от кръстовището при бившия хлебозавод. Още в началото на пътя има поставен знак В2 и под него допълнителна табела с текст „Не важи за живущите“. Съобразно действащите норми допълнителната табела пояснява значението на пътния знак, а не го отменя. По този начин поставени пътни знаци В2 и Т13 на практика принуждават участниците в движението да извършват нарушения.

 

Ремонтът на пътя е започнат преди 2 години и впоследствие е изоставен недовършен. Припомняме, че ЕЦТП многократно сигнализира за пътища, които са изоставени, без да са довършени. Това е тенденция, която беше създадена от служебното правителство, управлявало през лятото на 2021 г. Впоследствие тези пътища така и не бяха довършени, което създаде редица опасности за движещите се по тях.

 

Състоянието на моста над р. Бебреш е добро, като ремонтът на мостовото съоръжение е направен добре. В случая сериозен проблем е, че той буквално е изоставен недовършен без ограничителни средства отстрани, както и без съответните пътни знаци. Неприемливо е обяснението на държавните органи, че липсват средства за довършването на пътя. Ако преди две години е била такава ситуацията, то миналата година бяха отпуснати почти 2 милиарда лева, които в края на годината се оказа, че не са похарчени.

 

Пътят е изоставен, без да са поставени необходимите пътни знаци, изцяло липсва и пътна маркировка. На мостовите съоръжения не са поставени нито пешеходни парапети, нито ограничителни системи за пътища. Преди с. Литаково са поставени шахти по средата на платното за движение, които стърчат с повече от 5 см.

 

Пътят от Ботевград до с. Литаково е осеян с паметни плочи на хора загинали при пътни инциденти. Той е много опасен и поради наличните дървета в страни от пътя, които не са обезопасени по никакъв начин. Вероятно идеята за ремонт е била да се предостави повече безопасност, но към настоящия момент единственото, което е постиганото, е той да стане още по-опасен отколкото е бил преди.

 

Необходимо е да се вземат спешни мерки за довършването на пътя, както и за това дърветата встрани, които често дори падат, да бъдат обезопасени, а където е необходимо и премахнати. От своя страна г-н Маринов като председател на Комисията по обществен ред и сигурност към ОбС Ботевград многократно е повдигал пред АПИ въпроса за довършването на ремонта и обезопасяването на дърветата, но на този етап от страна на АПИ не могат да посочат решение на проблема.

Снимки ЕЦТП