Пътната безопасност е важен акцент в работата на Европейския център за транспортни политики. В дългосрочен план целта ни е да съдействаме за нейното подобряване чрез инициативи, свързани с  инфраструктурата, планирането, нормативната база, използването на високи технологии.

© European Center for Transport Policies