сигнали

Oчакваме вашите сигнали за забелязани нередности. Mоже да ги подавате чрез нашата електронна поща: signals@euctp.com

 

Как да подам сигнал?

 

Необходимо е да ни изпратите описание на проблема, за който искате да сигнализирате. В писмото можете да опишете всичко, което е свързано със сигнала като това къде, кога или как. Много важно е към сигналите да ни изпращате актуален снимков материал, както и документи (ако разполагате с такива) свързани с това, за което искате да ни информирате. Когато подавате сигнал е важно да ни оставите актуални данни за обратна връзка, като най-малко посочите собственото и фамилното си име, както и телефон за връзка.

 

Сигнали подадени чрез Facebook няма да бъдат обработвани и разгеждани. Не можем да се ангажираме и с анонимни сигнали без ясен подател, тъй като понякога се налага да осъществим обратна връзка за събиране на допълнителна информация или ако друга служба желае да се свърже с Вас за уточнение по сигнала Ви, когато той е препратен по компетентност някъде другаде. 

 

Колкото по-ясни и точни указания ни дадете, толкова по-лесно ще съумеем да помогнем за разрешаването на даден проблем.

 

Молим Ви да имате предвид, че ЕЦТП е Сдружение с нестопанска цел, а не държавна институция и ние не разполагаме с ресурсите, с които разполага държавата, но въпреки всичко ние ще се опитаме да помогнем при разрешаването на проблем касаещ транспорта.